xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.จับมือ กฟผ.ศึกษาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน นำร่องนิคมฯ ในอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กนอ.ลงนาม กฟผ.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน เล็งพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซี ต้นแบบพัฒนาระบบการให้บริการพลังงานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน คาดศึกษาแล้วเสร็จต้นปี 2563

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (5 มีนาคม 2562) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาและพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบ Smart City โดยพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ถือเป็นการยกระดับการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

สำหรับกรอบความร่วมมือในครั้งนี้ กนอ.จะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพื้นที่ และ กฟผ.จะร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในด้านพลังงาน (Energy Digital Platform) เช่น การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management System) การบริหารจัดการโหลด (Demand Response) การบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) การบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle) มาประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเป็นการร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่อีอีซีให้มีความทันสมัยมากขึ้น และร่วมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ตลอดจนการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านต้นทุนการใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. และเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเกิดความยั่งยืนภายในประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...