xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ออลล์คว้าสิทธิ์เปิดเซเว่นฯ ลาว -กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน360 - ซีพี ออลล์ เผยปี 2561 มีรายได้รวม 527,860 ล้านบาท โต 7.9% กำไรสุทธิ 20,930 ล้านบาท โต 5.1% พร้อมเซ็นเอ็มโอยูกับ7-Eleven,Inc เพื่อรับไลเซนส์แฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นในลาวกับกัมพูชา

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 113,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อน จากการเติบโตของรายได้จากการขายของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแม็คโครและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

ทั้งนี้ เป็นผลจากความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การขยายสาขาและการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ นายเกรียงชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเจรจาและตกลงเพื่อเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลัก ในการลงทุนจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ 7-Eleven,Inc. สำหรับการได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินร้าน 7-Eleven ในสองประเทศดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้เดินหน้านโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าเอสเอ็มอีและผลิตผลทางการเกษตรผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ 24 ช้อปปิ้ง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนภาคการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย ไปแล้วกว่า 47,000 ทุน เป็นเงินร่วมกว่า 4,000 ล้านบาทและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่ง เป็นไปตามปณิธานของบริษัทคือ "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน"


กำลังโหลดความคิดเห็น...