xs
xsm
sm
md
lg

“ซาบีน่า” รุกหนักขายชุดชั้นในออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ซาบีน่า” เผยผลประกอบการปี 2561 (มกราคมถึงธันวาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,089.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.20% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 2,659.03 ล้านบาท สูงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 361.59 บาท เติบโต 48.72% หรือเพิ่มขึ้น 118.45 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 243.14 ล้านบาท เผยปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลงานดีกว่าที่คาดมาจากการเกาะติดพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเข้มข้น และปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการรุกช่องทางขายออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในคุณภาพแบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาถือว่า น่าพอใจ เนื่องจากรายได้จากการขายเติบโตเกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ที่ 15% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์ ในยุคที่ธุรกิจถูก Disrupt ทำให้การวางกลยุทธ์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ SABINA เติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม

“ปัจจัยที่สนับสนุนให้เราเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมาย มาจากการที่เราเกาะติดพฤติกรรม หรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างจริงจัง ทำให้เรารู้ว่าความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านของตัวสินค้าและช่องทางการซื้อ โดยในส่วนของสินค้านั้น เราพบว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าที่สวมใส่สบาย ทำให้เราพัฒนาชุดชั้นใน “ไวร์เลส เชป” มีทรง แต่ไม่มีโครง เน้นสวมใส่สบายเหมือนไม่ได้สวมอะไรเลย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จสูงมากจนกลายเป็นชุดชั้นในที่มียอดขายสูงสุดของซาบีน่า” นายบุญชัยกล่าว

ขณะที่พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อที่เคาน์เตอร์ หรือซาบีน่า ชอป เป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จนทำให้ในปีที่ผ่านมายอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นถึง 163.52% ส่วนยอดขายผ่านช่องทางอื่นๆ ก็เติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยยอดขายชุดชั้นในแบรนด์ซาบีน่าผ่านช่องทางรีเทล ซึ่งเป็นช่องทางหลักเติบโต 8.64% ขณะที่การส่งออกสินค้าแบรนด์ซาบีน่าไปยังประเทศในแถบ CLMV ขยายตัว 17.38% และรายได้จากสินค้ารับผลิต (OEM) เติบโต 30.26% ซึ่งการปรับกลยุทธ์ไปสู่การขายออนไลน์ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น เป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้กำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาเติบโตได้ถึง 48.72% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ จากผลประกอบการที่ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.04 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คงเหลือสำหรับการจ่ายในรอบนี้อีก 0.54 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนงานในปีนี้ นอกจากซาบีน่าจะมีสินค้าใหม่ซึ่งเป็นสินค้าที่เน้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มช่องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นการเพิ่มคู่ค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายหลักในการสร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับผู้บริโภค (customer seamless experience) พร้อมๆ กับการจัดโปรโมชันกระตุ้นการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าจะทำให้รายได้ในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10%


กำลังโหลดความคิดเห็น...