xs
xsm
sm
md
lg

SPRC แจงกำไรปี 61 วูบเหลือ 74 ล้านดอลล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


SPRC แจงกำไรงวดปี 61 วูบเหลือเพียง 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.2 พันล้านบาท เนื่องจากขาดทุนสต๊อกน้ำมัน ค่าการกลั่นลดลงและขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เตรียมปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและเพิ่มกำลังผลิตช่วงพ.ย.-ธ.ค.นี้ ใช้เงิน 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายทิโมธี อลัน พอตเตอร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2561 ว่า บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,881 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,248 ล้านบาท และในภาพรวมปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ2,263 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8,895 ล้านบาท

สำหรับกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/2561 และตลอดปี 2561 ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลักจากค่าการกลั่นทางการตลาดที่ลดลง การขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน และการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4/2561 บริษัทยังคงมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับสูงถึง 100% ของกำลังการกลั่นน้ำมัน หรือ 165.3 พันบาร์เรลต่อวัน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 ในการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนเงินปันผลที่จ่ายนั้นสูงกว่ากำไรสุทธิทั้งหมดของปี

นายทิโมธีกล่าวว่า SPRC วางแผนเพื่อทำการปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยที่ระยะเวลาในการปิดซ่อมบำรุงจะสอดคล้องกับการปิดซ่อมในครั้งที่แล้ว SPRC จะแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนอีกครั้งในไตรมาสที่ 2/2562 SPRC ปิดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และในครั้งนี้ SPRC มีการวางแผนดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้าและความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศ โดยในระหว่างการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งนี้ SPRC จะทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลาย ขยายระยะเวลาในการซ่อมบำรุง สามารถรักษาระดับความพร้อมใช้ของหน่วยการผลิต (Operation Availability - OA) และอัตราการกลั่นที่ใช้จริง (Utilization of Equivalence Distillation Capacity - UEDC) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงกลั่นน้ำมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและคาบสมุทรอินเดีย

นอกเหนือจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่แล้ว SPRC ยังมีโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Distillation Unit - CDU) และหน่วยผลิตปลายน้ำอื่นๆ จาก 165,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 175,000 บาร์เรลต่อวัน ตามที่เคยแจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ทันทีหลังจากการเสร็จสิ้นโครงการในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีงบประมาณสำหรับโครงการเพิ่มกำลังการผลิต การปิดซ่อมบำรุงใหญ่ และการปรับ ปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในปี 2562 ประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น...