xs
xsm
sm
md
lg

“กัลฟ์” มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวชวด จ.ระยอง เดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงพยาบาลท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวชวด ณ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนางนิธินันท์ เจริญบัณฑิต (ที่ 4 จากขวา) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวชวด เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวชวด รองรับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐานสาธารณสุข

นายสิตมน รัตนาวะดี ตัวแทนจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวชวดในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในท้องถิ่น เนื่องจากกัลฟ์ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างครอบคลุม สะดวก และปลอดภัย ซึ่งถือเป็นพันธกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการรักษาพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย บริเวณห้องบริการทันตกรรม ห้องซัปพลายสำหรับซักล้างเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคอีกหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไป

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)กำลังโหลดความคิดเห็น...