xs
xsm
sm
md
lg

บวท.คาดเที่ยวบินดีเลย์ 30-45 นาที ช่วงดอนเมืองซ่อมรันเวย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับมือ ทอท.ปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตก ดอนเมือง 29 ม.ค.นี้ คาดบางช่วงเวลาดีเลย์ 30-45 นาที เหตุรันเวย์รองรับเที่ยวบินได้ลดลง 10%

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท.ได้วางแผนและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จากการที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จะทำการปิดซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันตกบางส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่อาจเกินขีดความสามารถการรองรับในบางช่วงเวลา

ทั้งนี้ เนื่องจากเดิมซึ่งเปิดให้บริการ 2 ทางวิ่ง สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ประมาณ 52 เที่ยวบินต่อชั่วโมง แต่เมื่อมีการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตกเป็นระยะทาง 200 เมตร จากหัวทางวิ่งด้านทิศเหนือนั้นคงเหลือระยะการใช้งานเพียง 3,000 เมตร ส่งผลให้ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินจะลดลงประมาณ 10% คาดว่าจะสามารถให้บริการเที่ยวบินได้ประมาณ 48 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางการบิน พบว่า ปริมาณเที่ยวบินในบางช่วงเวลามีปริมาณเที่ยวบินคับคั่งและกระจุกตัว เกินขีดความสามารถในการรองรับ แน่นอนว่าสายการบินจะได้รับผลกระทบการล่าช้า คาดว่าเที่ยวบินจะเกิดการล่าช้าจากสนามบินต้นทางประมาณ 30-45 นาที จากตารางการบินปกติ อีกทั้งหากมีปัจจัยภาวะแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน ทางวิ่งชำรุดเสียหายฉุกเฉิน ฯลฯ ก็อาจทำให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบินเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ บวท.มีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันตก หัวทางวิ่งด้านเหนือ สำหรับการวิ่งขึ้นเท่านั้น โดยไม่สามารถทำการลงได้ ส่วนทางวิ่งฝั่งตะวันออกไม่ได้รับผลกระทบยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งการวิ่งขึ้นและทำการบินลง ส่งผลให้สัดส่วนปริมาณเที่ยวบินที่จะใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกมีเป็นจำนวนมาก โดยได้ใช้หลักการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ หรือ Air Traffic Flow Management มาใช้บริหารจัดการปริมาณเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้ประสานงานแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้สายการบินทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกสายการบินส่งตารางการบินและแผนการบินให้วิทยุการบินฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ

รวมถึงกำหนดมาตรการแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงที่มีการปิดซ่อมทางวิ่ง และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานการให้บริการจราจรทางอากาศรองรับการปิดซ่อมทางวิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด โดยวิทยุการบินฯ จะดำเนินการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเต็มที่ โดยยังคงคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...