xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จกลางปีนี้! ถนนเข้าโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่ 7.5 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265-บ้านสันม่วง อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 7.5 กม. (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์) เสร็จกลางปี 2562 เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวไทยภูเขา

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1265-บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 93.6 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 2560-2562 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก กม.0+000 ถึง กม.7+500 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5-6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 78% ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างทางและผิวจราจร งานโครงสร้างเสาเข็มและสะพาน พร้อมงานรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทาง คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ช่วงกลางปี 2562

ทั้งนี้ ถนนดังกล่าวจะเป็นเส้นทางที่ทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่โครงการหลวงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ยิ่งช่วงฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ ทช.จึงได้พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวงตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

โดยได้กำหนด “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง เพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...