xs
xsm
sm
md
lg

“อาคม” สั่งผู้รับเหมารถไฟฟ้าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ช่วยลดฝุ่นละออง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อาคม” สั่ง รฟม.กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และหยุดงานก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราว ส่วน ขสมก. บขส.ตรวจสภาพรถ ห้ามมีควันดำ เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจนเริ่มส่งผลต่อสุขภาพประชาชน กระทรวงคมนาคมได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวทันที ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ ได้แก่

สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กำชับให้ผู้รับเหมาเข้มงวดเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ล้างทำความสะอาดล้อรถขนดิน และทำความสะอาดไส้กรองรถบรรทุกเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง หรือหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองชั่วคราวในวันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

สำหรับพื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ให้ รฟม.ดำเนินการดูแลควบคุมเครื่องจักรไอเสียให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด คืนพื้นผิวจราจรให้มากที่สุด โดยจะปิดช่องจราจรเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างที่จำเป็นไม่ให้มีการใช้พื้นที่เกาะกลางเป็นที่เก็บของ และล้างผิวจราจรตามแนวพื้นที่ก่อสร้างทุกวันจนกว่าปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ จะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งประสานตำรวจจราจรตามแนวพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจัดจราจร ทั้งนี้ รฟม.ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาทุกรายถือปฏิบัติและดำเนินการทันที

ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้ดูแลสมรรถนะรถ ล้างเปลี่ยนไส้กรอง ตรวจสภาพรถให้มั่นใจตามมาตรฐาน และห้ามรถโดยสารที่มีควันดำเกินมาตรฐานวิ่งโดยเด็ดขาด สำหรับเรือโดยสารได้ให้กรมเจ้าท่า (จท.) ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือที่ให้บริการในคลองต่างๆ อย่างเคร่งครัด

อีกทั้งให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้พาหนะส่วนบุคคลด้วยการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ และมาตรการการใช้รถร่วมกัน (car pool) โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมพื้นที่จุดจอดแล้วจรในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...