xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ เร่งช่วยเอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน 438 รายประสบภัยพายุ “ปาบึก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบรรเทาความเสียหายจากพายุปาบึกที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคใต้ ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือประผู้ประกอบการ จากการสำรวจพื้นที่ 16 จังหวัด พบว่ามีสถานประกอบการ เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 483 ราย ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 359 ล้านบาท พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการทำความสะอาดโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคาร พร้อมช่วยเหลือมาตรการทางการเงิน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรร่วมบูรณาการออก 7 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยเน้น “ทำทันที” ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูผู้ประกอบการทุกพื้นที่ (7 มาตรการ กระทรวงอุตสาหกรรม) นั้น ล่าสุดผลสำรวจผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน จาก 16 จังหวัด พบ 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 483 ราย ประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 359 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดมาตรการเยียวยา 7 มาตรการ ดังนี้

มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning ช่วยทำความสะอาดโรงงาน ซ่อมแซมเครื่องจักรและอาคาร โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการไปแล้ว 7 ราย โดยร่วมกับสถานประกอบการรายใหญ่ เช่น เหมืองแร่ผาทอง จัดรถน้ำ จำนวน 5 คัน มาช่วยฉีดล้าง ทำความสะอาดในพื้นที่ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562

มาตรการที่ 2 ซ่อม สร้างฟื้นฟู อุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสถานที่ จากการสำรวจพบว่ามีอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือซ่อม ทำความสะอาดเครื่องจักร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ม.ค. 62

มาตรการที่ 3 ร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ และ ปตท.บริการตรวจเช็ก สภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทั้งจักรยานยนต์และรถสี่ล้อฟรี ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง

มาตรการที่ 4 ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการโรงงานกรณีโรงงานได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี/ใบอนุญาตต่ออายุโรงงานให้กับสถานประกอบการโรงงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการสำรวจ รวบรวมตัวเลขความเสียหาย และจะรายงานตัวเลขมายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 22 มกราคมนี้ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป

มาตรการที่ 5 เพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะจับมือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ และกรุงเทพฯ จัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าเพื่อผู้ประกอบการ พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ในช่วงเดือนมีนาคม 2562

มาตรการที่ 6 ด้านการเงิน ขณะนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ออกมาตรการฉุกเฉินและมีลูกค้าในพื้นที่มาขอใช้มาตรการ โดยขอพักการชำระหนี้จำนวน 20 ราย วงเงิน 52.2 ล้านบาท และขอยื่นกู้หนี้ฉุกเฉิน 140 ราย วงเงินสินเชื่อ 151 ล้านบาท ในส่วนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวิสาหกิจชุมชมขอกู้เพิ่ม พักชำระหนี้ และขยายเวลาการชำระหนี้ รวมทั้งสิ้น 91 ราย ซึ่งจะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรการนี้จากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนมาตรการที่ 7 สำรวจ เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการสำรวจในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้านักเรียน ผ้าห่ม หมอน มุ้ง ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการที่มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อจัดเสื้อผ้า ชุดนักเรียน และถุงเท้าเพื่อไปมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...