xs
xsm
sm
md
lg

หมดสัญญา! ร.ฟ.ท.เลิกจ่ายค่าจ้าง “วุฒิชาติ” 31 ม.ค. 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร
ร.ฟ.ท.โล่ง “วุฒิชาติ” พ้นเก้าอี้ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ตามสัญญาจ้าง หมดภาระจ่ายผลตอบแทน 3.7 แสน/เดือนตั้งแต่ 31 ม.ค. 62 ระบุหลังถูกคำสั่ง คสช.ม.44 เด้งเข้าสำนักนายกฯ แต่ได้รับเงินเดือนปกติ ลุ้นบอร์ดเปิดสรรหาฯ ใหม่

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า จากที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.พ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 นั้น

ร.ฟ.ท.ยังต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้นายวุฒิชาติตามสัญญาจ้างในอัตราเงินเดือน 370,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับ ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว มาโดยตลอด แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานให้ ร.ฟ.ท.แล้ว

ในวันที่ 31 ม.ค. 2562 นี้ สัญญาจ้างจะครบระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง ร.ฟ.ท.จะหยุดจ่ายค่าตอบแทนเพราะถือว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยหลังจากนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน จะพิจารณาว่าจะเปิดสรรหาผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.คนใหม่ต่อไปอย่างไร

อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถสรรหาผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท.ได้นั้น ได้มีการตั้งรักษาการผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. ได้แก่ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ซึ่งได้ผลักดันเปิดประมูลและก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะแรก 5 เส้นทางไปแล้ว

ปัจจุบันมี นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. โดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา,โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขออนุมัติรถไฟทางคู่ เฟส 2 ส่วนที่เหลือ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...