xs
xsm
sm
md
lg

พิษ “ปาบึก” ทำไฟดับหลายจุด กฟภ.ระดม 30 ทีมทยอยกู้คืนระบบเร่งด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดมทีมก่อสร้างพร้อมเครื่องมือ 30 ทีมลุยแก้ไขระบบสายส่งไฟฟ้า หลังพายุปาบึกเข้าทำให้เกิดผลกระทบต่อไฟฟ้าเบื้องต้น 5 จังหวัด โดยเน้นระบบส่งสายเมนหลัก ก่อนขยายไปสู่สายส่งย่อย ยอมรับต้นไม้ล้มทับสายส่งจำนวนมาก

ผู้สื่อข่ายรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) หรือ กฟภ. ได้สรุปเหตุการณ์พายุปาบึกส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานะวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงเช้า ดังนี้ 1. จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 จุด ได้แก้ไขและจ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 จุด มีเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 47 ต้น เกิดจากต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 จำนวน 23 จุด คงเหลือ 8 จุดกำลังดำเนินการ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 จุด จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 จังหวัดกระบี่และภูเก็ต จำนวนอย่างละจุด จ่ายไฟคืนแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

2. จำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบและกำลังดำเนินการแก้ไข ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 55,133 ราย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,746 ราย รวม 58,879 ราย

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมทีมก่อสร้าง พร้อมเครื่องมือจำนวน 30 ทีม เข้าแก้ไข โดยจะเน้นส่วนของสายเมนหลักให้สามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟส่วนใหญ่ได้ก่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 และดำเนินการแก้ไขสายย่อยในลำดับถัดมาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคคือมีต้นไม้ล้มทับสายไฟเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เครื่องมือหนักขนย้ายต้นไม้ก่อนที่จะเข้าซ่อมแซม ในขณะที่สภาพอากาศยังมีฝนตกหนัก ลมแรงและมีน้ำท่วมขังหลายจุด ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที

กำลังโหลดความคิดเห็น