xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ล้ม-ไม่เปลี่ยน! สายสีแดง “หัวลำโพง-มหาชัย” รถไฟฟ้าชานเมือง ไม่ใช้“แทรม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“คมนาคม”ยันไม่ล้ม ไม่เปลี่ยน รถไฟสีแดง”หัวลำโพง-มหาชัย” ชี้รถแทรม เป็นระบบเล็กใช้วิ่งในเขตเมือง ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าชานเมือง ที่ต้องใช้ความเร็วและขนผู้โดยสารได้มาก “ชัยวัฒน์”เผยกำลังปรับแบบลอดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสนอ EIA เห็นชอบ
 
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวให้ยกเลิกโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง - มหาชัย  และก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้ารางเบา หรือ แทรม (TRAM) ทดแทนว่า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง - มหาชัย ระยะทาง 38 กิโลเมตร  เป็นโครงการภายใต้แผนงานระบบขนส่งมวลชนทางราง ระยะที่ 1 การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง กำหนดเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองรูปแบบ (Commuter Train) มีระบบจ่ายไฟเหนือหัว (Catenary) สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าระบบจ่ายไฟรางสาม (Third Rail) ที่ใช้กันอยู่ในโครงข่ายของรถไฟฟ้าในเขตเมืองที่ทำความเร็วสูงสุดได้แค่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ขณะที่รถแทรม นั้น เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการในเขตเมือง ขับเคลื่อนโดยใช้ล้อ มีความเร็วต่ำ ความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารต่อทิศทางต่อชั่วโมงได้น้อย เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าชานเมือง ไม่เหมาะกับเส้นทางของสายสีแดงที่มีระยะทางยาว และต้องการ ขนส่งผู้โดยสารทีละมากๆ  แต่หากจะพัฒนาระบบแทรมวิ่งเฉพาะในตัวเมืองมหาชัย  จะเหมาะสมกว่า

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดเพื่อดำเนินการออกแบบใหม่ในส่วนที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติให้ปรับแบบการก่อสร้าง ช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานเป็นทางลอด ส่วนประเด็นความคุ้มค่าในการลงทุน รัฐมองในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่การเงินอย่างเดียว  ซึ่งหากศึกษาปรับแบบจุดที่ยังติดEIA ช่วงลอดแม่น้ำใต้พระยาแล้ว ทำให้มูลค่าโครงการสูงขึ้นมาก จะนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อไป ซึ่งทางสิ่งแวดล้อม อาจจะพิจารณายกเว้นให้ก่อสร้างเป็นสะพานข้ามเหมือนเดิมก็ได้  

“กระทรวงคมนาคมยืนยัน ว่าจะดำเนินโครงการรถไฟสายสีแดงช่วง หัวลำโพง-มหาชัย ตามแผนแม่บท  ที่วางโครงข่ายไว้เป็นระบบรถไฟชานเมือง ทำหน้าที่ ขนคนได้มากๆ หากใช้ระบบแทรม หรือระบบรางเบา จะเป็นปัญหา”นายชัยวัฒน์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...