xs
xsm
sm
md
lg

“เครือสหพัฒน์” สานพลังภาครัฐและชุมชนชาวลำพูน จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือสหพัฒน์จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ครั้งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน โชว์แนวคิดโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์ 11 โครงการ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษฟรี ทั้งสอนอาชีพ อบรมความรู้ บริการทางการแพทย์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ชุมชน รวมทั้งประชาชนในจังหวัดลำพูนมาร่วมงาน ซึ่งนับเป็นการแสดงพลังความร่วมมือตามแนวคิดประชารัฐ

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขานรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้บริษัทในเครือจัดทำโครงการประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ซึ่งโครงการต่างๆ มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ด้วยเหตุนี้ เครือสหพัฒน์จึงได้จัดงาน “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีคิดและรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

โดยงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจนับเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงผลงานโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์แล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ เช่น สาธิตการเย็บถุงผ้า อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีและสอนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน อบรมให้ความรู้การดูแลสุขอนามัยช่องปาก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและสอนวิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตกแต่งหมวกเพื่อมอบแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ทำคีโม กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทำสบู่จากสมุนไพร การจำหน่ายสินค้าจากชุมชน เป็นต้น

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) โครงการ Sahapat Admission โดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โครงการ Smart Science Teacher โดยบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โดยบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดยบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โครงการปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดยบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดยบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...