xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.แจงละเอียดทีโออาร์ชิงท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ให้เอกชน 18 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดสาระสำคัญและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) พร้อมนำคณะเอกชนจำนวน 18 รายเยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 พ.ย. 2561) กนอ.ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เพื่อให้ภาคเอกชนที่ซื้อซองเอกสารการคัดเลือก Request for Proposal (RFP) รับทราบข้อมูลรายละเอียดและสาระสำคัญของโครงการฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน พร้อมตอบข้อซักถามของเอกชนทั้ง 18 ราย ประกอบด้วยนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการจัดทำข้อเสนออย่างสมบูรณ์แบบตามเงื่อนไขและระเบียบของกระบวนการ ขั้นตอนประมูลในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน หรือ Public Private Partnership (PPP) Net Cost โดยทาง กนอ.จะเปิดรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และจะลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนมีนาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ieat.go.th

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในอนาคต โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประกอบด้วย พื้นที่ถมทะเลหลังท่า เพื่อใช้งานประมาณ 550 ไร่ และพื้นที่บ่อเก็บตะกอนดินเลนระหว่างก่อสร้างประมาณ 450 ไร่ ความยาวหน้าท่ารวมกันประมาณ 2,200 เมตร โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) มีขอบเขต คือ (1) งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ (2) งานส่วนท่าเรือ (Superstructure) และการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องบนพื้นที่ถมทะเล โดยแบ่งระยะเวลาการพัฒนาโครงการออกเป็น 3 ระยะ คือ
(1) งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การออกแบบและก่อสร้างจะใช้เวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
(2) งานท่าเรือก๊าซ (Superstructure) การออกแบบและก่อสร้างส่วนที่ 1 เพื่อรองรับปริมาณไม่น้อยกว่า 5 ล้านตันต่อปี จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 2
(3) การประกอบกิจการท่าเรือก๊าซรวมถึงเป็นผู้จ่ายค่าสิทธิการร่วมลงทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาร่วมลงทุนกับ กนอ.เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงานระยะที่ 3

ทั้งนี้ นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เอกชนทั้ง 18 รายได้ให้ความสนใจร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ EEC Project List ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล โดยการพัฒนาท่าเรือฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...