xs
xsm
sm
md
lg

รัฐ-เอกชนหนุนภาคอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ จัด Robotics Cluster Pavilion ในเมทัลเล็กซ์ 2018

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาครัฐ-เอกชนหนุนภาคอุตสาหกรรมโลหะการทุกขนาดใหญ่ถึง SMEs ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ จัด Robotics Cluster Pavilion ในงานเมทัลเล็กซ์ 2018 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายนนี้ ณ ไบเทค บางนา บูรณาการมาตรการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน การให้บริการแบบ One Stop Service เน้นให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเลือก SI สินเชื่อ มาตรการภาษี และการตัดสินใจลงทุน พร้อมเป็นศูนย์รวม SI มาตรฐานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (R&A) พร้อมขยายผลการใช้ R&A ในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย โดยการบูรณาการมาตรการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการอย่างครบวงจร สำหรับมาตรการในปีหน้า (พ.ศ. 2562) ซึ่งได้เตรียมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

มาตรการด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถลงทะเบียนขอให้ Center of Robotics Excellence (CoRE) เข้าไปให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ ซึ่งปัจจุบัน CoRE ได้เปิดรับสมัครต้นแบบจำนวน 85 ต้นแบบ ในราคาไม่แพงและให้เหมาะกับ SMEs ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการอบรมเพื่อยกระดับบุคลากร SI Warrior (ผู้ที่สามารถประกอบติดตั้งระบบ) จำนวน 570 คน ยกระดับผู้เชี่ยวชาญ (เน้นด้านการออกแบบไลน์การผลิต) จำนวน 165 คน

มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน และภาษีต่างๆ โรงงานที่อยู่ในประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมสามารถใช้มาตรการหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ กรณีการใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการปรับเปลี่ยนให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง

มาตรการส่งเสริมผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะสามารถนำเข้าชิ้นส่วนในภาษี 0 นอกจากนี้ CoRE มีแผนจะสร้าง SI Startup โดยร่วมมือกับ TARA ในการดำเนินกิจกรรมการสร้าง SI Start up สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 35 ราย และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ประกอบการ TARA เป็น Big brother เน้นการปฏิบัติในโรงงานจริงๆ แทนการอบรมสัมมนาอย่างที่ผ่านมา

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เผยถึงมาตรการสนับสนุน SME ในส่วนของ Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยจะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในเบื้องต้น (Quick Feasibility) จัดหาผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย CoRE ซึ่งเป็น SI ที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ฯ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในเชิงลึกอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันกลุ่ม SI ก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ภายในงาน

ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) กล่าวถึงอัตราการเติบของการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติว่า ความต้องการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 15% ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (2561-2563) และคาดการณ์ว่าจะมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานลดลง ราคาหุ่นยนต์ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น

สำหรับประเทศไทยนั้น เป็น “ผู้ซื้อ” และ “ผู้รับ” เทคโนโลยีมากกว่าเป็น “ผู้ขาย” และ “ผู้สร้าง” อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี และแบรนด์ ซึ่งขนาดการผลิตไม่ใหญ่พอ จึงไม่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ดังนั้น โอกาสของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ แต่อยู่ที่การเป็นผู้ให้บริการด้านการรวมระบบ (System Integrator) และติดตั้งระบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้งานมากกว่า ในการนี้ บทบาท TARA พร้อมคัดสรรและรวบรวม SI คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และการจัดโครงการ Robotics Cluster Pavilion ในงานเมทัลเล็กซ์ ได้นำ SI ที่ได้มาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาในงาน

นายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึงการจัดงานเมทัลเล็กซ์ 2018 ว่า “งานแสดงสินค้าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันเทคโนโลยีสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพราะนอกจากผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ผู้จัดแสดงก็มีการจัดรายการส่งเสริมการขายทั้งราคาและการบริการที่มากกว่าปกติ ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสินค้าได้ ทั้งยังเป็นเวทีที่สำคัญในการให้องค์ความรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการจัดงานปีนี้คือ Robotics Cluster Pavilion ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วยการให้บริการให้คำปรึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และการแนะนำการเลือก SI โดยเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หรือ CoRE การจองสิทธิ์รับสินเชื่ออัตราพิเศษภายในงาน โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประกอบด้วย สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หรือ 100 ตามเงื่อนไขที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เมทัลเล็กซ์ 2018 มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีพื่ออุตสาหกรรมโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 3,300 แบรนด์ จาก 50 ประเทศ โดยมีการรวมตัวของหุ่นยนต์กว่า 20 แบรนด์ ทั้งแขนกลและ SI อาทิ Denso, Fanuc, ABB, Kawasaki, Mitsubishi, Nachi, Yaskawa, Universal Robots, Epson, GSK, I.A.I., Unical (Unibot), MiR, TM Robot,TWT, S.A.P, FUJI ELECTRIC, AXELENT, Thai Robotics และ Quick ERP เป็นต้น เพื่ออุตสาหกรรมโลหะการทุกแขนงทั้งการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง สถาปัตย์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ทุกขนาดอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก SMEs และ Start up โดยใช้พื้นที่การจัดงานกว่า 64,000 ตารางเมตร คาดว่าตลอดทั้ง 4 วันจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น...