xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มเซ็นทรัลผุด “จริงใจ Farmers’ Market” ให้เกษตรกรขายเงินสด-คิกออฟที่อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้ชื่อ เซ็นทรัลทำวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยค้าปลีกรูปแบบใหม่ “จริงใจ Farmers’ Market” ตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าเงินสด พร้อมผนึกบริษัทในกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ค้าปลีก หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร ปั้นชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนปูพรมเปิดอีก 9 ตลาดในปี 2562

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ”(Central Tham) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยตลอดกว่า 70 ปีของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม ทำให้มองเห็นปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากของประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรรมว่ายังขาดตลาดที่จะรองรับในการจำหน่ายสินค้า (Marketplace)

แม้ที่ผ่านมาจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโดยให้บริษัทในกลุ่ม เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรมาร่วม 20 ปี เพื่อจำหน่ายในกว่า 270 สาขา แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากพอ ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลตัดสินใจเปิด จริงใจ Farmers’ Market ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า โดยมุ่งไปที่ผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน โดยสามารถจำหน่ายในรูปแบบของเงินสดได้
ประเดิมเปิดสาขาแรกที่ชั้นลอย ด้านหน้าท็อปส์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 200 รายการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล จาก 50 ตำบล 20 อำเภอภายในจังหวัดอุดรธานี โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, นายฐาณวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นำโดย มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, นายสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดีเจพุฒ-พุฒิชัย เกษตรสิน เมื่อเร็วๆ นี้

ในแง่กลยุทธ์ จริงใจ Farmers’ Market เปรียบเป็นช่องทางการกระจายสินค้าให้เกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง ในแง่การดำเนินการ จริงใจFarmers’ Market ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลหลายๆ แขนงเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ในด้านสถานที่จำหน่ายสินค้า (Market place) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้าในกลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ที่มอบพื้นที่ให้สร้างตลาดแบบถาวร รวมถึงช่องทางขายออนไลน์ ที่ได้ทีมออนไลน์ของเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาช่วยวางแผนและดำเนินการ ผ่านไลน์ออฟฟิศเชียล @jingjaimarket_udon และ Social Commerce ภายใต้ชื่อ Central Tham Market รวมถึงผลักดันให้นำผลผลิตมาขายให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ โรงแรมเครือเซ็นทารา และร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG)

ในด้านองค์ความรู้ (Know-How) ของการค้าปลีก ได้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาช่วยจัดการ เช่น ระบบการขาย โดยมีทั้งแบบให้เกษตรกรมาขายสินค้าเงินสด และขายผ่านท็อปส์ ซึ่งทั้งสองแบบเกษตรกรจะมาขายสินค้าด้วยตนเอง ท็อปส์ยังเข้ามาช่วยวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และได้จัดให้มีจุดตรวจสารพิษตกค้าง ตามมาตรฐานร่วมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ท็อปส์, สาธารณสุขจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้คนในจังหวัดได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมกันนี้ได้จัดทำสื่อ ณ จุดขาย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ และกระตุ้นการรับประทานผักอย่างปลอดภัย วันละ 400 กรัม

ส่วนรูปแบบของการทำตลาดจะเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ (Awareness) กับคนในจังหวัดผ่านสื่อที่เข้าถึงคนพื้นที่ เช่น สื่อโฆษณานอกบ้าน, ป้ายในศูนย์การค้า, เฟซบุ๊กจริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ และไลน์ สื่อเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือการตลาด(Marketing Tools) เช่นเดียวกับการสร้าง Story Telling บอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของสินค้าและเกษตรกรผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อได้เห็นความตั้งใจของผู้ปลูก ผ่านการจัดทำ QRCode ณ จุดขาย และกลุ่มเซ็นทรัลยังขอให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า สอบถามความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการ

จริงใจ Farmers’ Market ยังตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก จึงงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มผักผลไม้จะใส่ถุงกระดาษให้แทน และยังรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ซื้อสินค้า สอดคล้องกิจกรรมการตลาดและโปรโมชันที่นำมาใช้ก็จะเน้นไปที่การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เช่น บัตรเดอะวัน (The 1) ที่ตั้งบูทแจกกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าในช่วงเปิดให้บริการ และการจัดโปรโมชันของท็อปส์ เมื่อชอปครบ 250 บาท รับถุงชอปปิ้งแบ็กฟรี 1 ใบ เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มเซ็นทรัลยังได้สนับสนุนชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ด้วยการมอบงบประมาณ 300,000 บาทให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสร้างโรงแพกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแยก ตัดแต่งผลผลิตและบรรจุผัก โดยผลผลิตของกลุ่ม ประกอบด้วย ผัดสดปลอดภัยตามฤดูกาล, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้อง และผักอบแห้ง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นายคำพันธ์ สิงห์สองคร หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มผักอินทรีย์อุดรธานี บ้านโนนสง่า ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตัวแทนของเกษตรกรที่ตลาด จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ ตั้งใจปลูกผักอินทรีย์ เพราะผักอินทรีย์คือความยั่งยืนทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เราเน้นปลูกผักพื้นบ้าน เช่น มะเขือม่วง, ถั่วพลู, กระเจี๊ยบเขียว, พริกฮอต, ดอกไม้จีน และใช้วิธีขายผักเป็นชุด เพราะลูกค้าชอบซื้อผักอย่างละนิดละหน่อยเพื่อเอาไปแกงหรือรับประทานสด สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกลุ่มที่เน้นปลูกผักหลากหลายชนิด เกษตรกรชาวอุดรฯ ดีใจที่กลุ่มเซ็นทรัลมาสร้างโอกาส มาเปิด จริงใจ Farmers’ Market อุดรฯ ทำให้มีช่องทางขายเพิ่มขึ้น เป็นตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสารพิษ มั่นใจว่าเกษตรกรจะได้ผลผลิตปลอดภัย สด สะอาด และราคาก็ไม่แพง

“จริงใจ Farmers’ Market” ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้เกษตรกรในจังหวัดมาขายสินค้าเงินสด เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดแรกที่จังหวัดอุดรธานี และในปี 2562 วางแผนเปิดใน 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงราย, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี, ชลบุรี, นนทบุรี และกรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...