xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าคุมเข้มพิเศษ 5 ท่าเรือยอดนิยมคืนลอยกระทง “เอเชียทีค-ไอคอนสยาม-ยอดพิมาน-ริเวอร์ซิตี้-สะพานพระราม 8”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมเจ้าท่าตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางน้ำดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคืนลอยกระทง จัดเรือตรวจการณ์ 58 ลำ เจ้าหน้าที่ 410 คนดูแลตลอดลำน้ำ พร้อมคุมเข้มพิเศษ 5 ท่าเรือ เอเชียทีค, ไอคอนสยาม, ริเวอร์ซิตี้, ตลาดยอดพิมาน และสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) คาดจะเป็นจุดหลักที่มีประชาชนหนาแน่น

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยให้เข้มงวดเรื่องการตรวจมาตรฐานตัวเรือ ท่าเรือ และโป๊ะเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการการท่องเที่ยวทางน้ำในคืนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561

โดยออกประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ รวมทั้งยังออกคำสั่งให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางทางน้ำอย่างปลอดภัย ซึ่งได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เน้นย้ำให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของเรือ สภาพตัวเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ และใบอนุญาตคนประจำเรือที่ถูกต้อง รวมถึงความพร้อมของโป๊ะเทียบเรือทั้งหมดอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมการโทรทัศน์วงจรปิดทางน้ำ (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยมากขึ้นเป็นพิเศษ และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก 5 จุด ได้แก่ 1. ท่าเรือเอเชียทีค 2. ท่าเรือไอคอนสยาม 3. ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ 4. ท่าเรือตลาดยอดพิมาน และ 5. ท่าเรือสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)

พร้อมจัดเรือรักษาการณ์จำนวน 58 ลำ กำลังพลทั้งสิ้น 410 คน ซึ่งในส่วนกลางบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาจะกระจายกำลังพลจำนวน 157 คนตามท่าเทียบเรือต่างๆ จำนวน 61 ท่าเทียบเรือ เรือตรวจการณ์ทั่วไปจำนวน 2 ลำ และเรือรักษาการณ์จำนวน 8 ลำ ในส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จำนวน 253 คน และเรือรักษาการณ์จำนวน 48 ลำ

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มูลนิธิและเครือข่ายอาสาวารี ในการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือในการกระจายกำลังเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่างๆ ตลอดทั้งคืนเทศกาลวันลอยกระทง


กำลังโหลดความคิดเห็น...