xs
xsm
sm
md
lg

กกพ.สุดอั้นขึ้นค่าไฟ 4.30 สต./หน่วยรับปีใหม่ ลั่นหากไม่ดูแลต้องขึ้น 24 สต./หน่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“กกพ.” เคาะขึ้นค่าไฟงวดรับปีใหม่ (ม.ค.-เม.ย. 62) 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ Ft อยู่ที่ ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ขึ้นครั้งแรกรอบ 16 เดือน หลังราคาน้ำมัน-ก๊าซฯ พุ่งหนัก ย้ำหากไม่บริหารจัดการต้องขึ้นสูงถึง 24 สตางค์ต่อหน่วย โดยเฉพาะนำเงินที่สะสมเทหมดหน้าตักมาดูแลกว่าหมื่นล้านบาท

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) สำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 จำนวน ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วย ปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย จากที่เรียกเก็บปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 61) ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฐานจะอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ค่า Ft เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งน้ำมันและก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก หากไม่มีการบริหารจัดการ Ft จะอยู่ที่ 8.10 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบันที่เก็บ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 24 สตางค์ต่อหน่วย แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน กกพ.จึงหามาตรการมาดูแลดังนี้

มาตรการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้แก่ ประสานกับ บมจ.ปตท.ในการศึกษาวิเคราะห์การลดนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม ได้แก่ การเพิ่มปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และพิจารณาผลิตไฟด้วยเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำ

ประการที่ 2 มาตรการทางการเงินและบัญชีที่ กกพ.มีมติให้นำเงินสะสมจากการเรียกเก็บค่า Ft ที่ผ่านๆมาจำนวน 3,298 ล้านบาท รวมกับเงินบริหาร Ft ซึ่งมีที่มาจากส่วนลดและค่าปรับจากผู้ประกอบการ 5,547 ล้านบาท และเรียกเม็ดเงินลงทุน (Clawback) จากการไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนอีก 1,522 ล้านบาทเพื่อนำมาชดเชยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและลดความผันผวน Ft

พร้อมกันนี้ยังได้ทำการปรับประมาณการค่า Ft ให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง และพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงให้สอดคล้องกันกับภาวการณ์ปัจจุบัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...