xs
xsm
sm
md
lg

“ไพรินทร์” ชง ครม.สัปดาห์หน้าอนุมัติ MOU เซ็นโอนสายสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงคมนาคม
”ไพรินทร์” เผยร่าง MOU โอนสายสีเขียวให้ กทม.เรียบร้อยแล้ว เตรียมชง ครม.สัปดาห์หน้า เร่งเซ็นโอนสิทธิและความรับผิดชอบให้ กทม.ก่อนเปิดทดสอบระบบ 6 ธ.ค.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. เพื่อดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ได้ข้อสรุปร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินและรับโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้ว

กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย จะนำร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในสัปดาห์หน้าและลงนามภายในเดือนพ.ย.นี้ เพื่อให้ทันกับการเปิดทดสอบการเดินรถในวันที่ 6 ธ.ค. 2561

ที่ประชุมมี นายภคพงศ์ ศิริกันทรามาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม

“MOU นี้จะเป็นการโอนความรับผิดชอบในทรัพย์สินของสายสีเขียวใต้ให้ กทม. ก่อนที่ กทม.และกรุงเทพธนาคมจะมีการทดสอบระบบการเดินรถ ส่วนเรื่องภาระหนี้สิน จะมีความชัดเจนว่าทาง กทม.จะเข้ามาเป็นหนี้แทน รฟม.แล้วทั้งต้นและดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง สบน.ในฐานะเจ้าหนี้จะดูแลขั้นตอน ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ PPP สายสีเขียว ซึ่งเมื่อมีผู้ร่วมลงทุน PPP จะทำให้ กทม.สามารถคืนหนี้ให้ สบน.ได้เร็ว ส่วนสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จะมีการเซ็น MOU โอนให้ กทม.ภายหลังจากที่ รฟม.ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก ระหว่างที่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ

สำหรับการเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการจะเปิดทดลองและทดสอบการเดินรถในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยจะเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการทดสอบเดินรถ โดยไม่เก็บค่าโดยสารประมาณ 4 เดือน


กำลังโหลดความคิดเห็น...