xs
xsm
sm
md
lg

“อาคม”เข้มแผนเผชิญเหตุรถไฟฟ้า BTS ฝึกซ้อมเน้น แก้ปัญหารวดเร็ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คมนาคม และ บีทีเอส ซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง จำลองสถานการณ์ มีวัตถุตกจากอาคารกีดขวางการเดินรถ ก่อนถึงสะพานควาย ช่วงเร่งด่วนเช้า เน้นแจ้งข้อมูลผดส. ประสาน รถขสมก. ช่วยระบาย

กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ร่วมมือจัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางราง ครั้งที่ 6 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการฝึกซ้อม ร่วมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ BTS นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BTS นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์) ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมฯ
โดยจำลองสถานการณ์ เหตุขัดข้องวัตถุตกจากอาคารข้างเคียงกีดขวางเส้นทางการเดินรถ ก่อนเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควาย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหน่วยงาน “ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม” (ศปภ.คค.)

BTS ได้มีการจำลองสถานการณ์ภาพรวมเหตุการณ์ ระหว่างเวลา 07.00 – 10.00 น. (เวลาจำลอง) ว่า เกิดเหตุการณ์ มีวัตถุตกจากอาคารข้างเคียง กีดขวางเส้นทางการเดินรถ ก่อนเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควาย ทำให้ขบวนรถไม่สามารถวิ่งเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควาย (N7) ได้
โดยห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าต้องเดินรถไฟฟ้าด้วยแผนการเดินรถสำรอง ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ (N5) ถึงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต (N8) ทำให้เกิดความล่าช้าของขบวนรถไฟฟ้าประมาณ 15 นาที ส่งผลกระทบทำให้ผู้โดยสารตกค้างปริมาณหนาแน่น และต้องเลือกระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางอื่น
ซึ่งการแก้ไขสถานการณ์ ตามขั้นตอน กรณีเกิด Passenger Crowded ดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้โดยสารเป็นระยะถึงข้อขัดข้องและเกิดความล่าช้า พร้อมทั้งแนะนำให้ใช้บริการทางเลือกอื่น ๆ เช่น รถโดยสารจาก ขสมก.

- ประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในทุกช่องทางการสื่อสาร

- “ศูนย์ความปลอดภัยคมนาคม” (ศปภ.คค.) ประสานแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

- ประสานแจ้งขอความช่วยเหลือจาก รถเมล์ ขสมก. มาช่วยรองรับผู้โดยสารที่ตกค้าง เป็นทางเลือกในการเดินทางต่อไปของผู้โดยสาร

- ขสมก. นำรถวิ่งให้บริการระหว่าง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอารีย์ เพื่อช่วยลดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง ตามที่รถไฟฟ้าบีทีเอสแจ้งประสานบรรเทาปัญหาการเดินทาง

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางราง เป็นการฝึกซ้อม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุการณ์ ตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระหว่างกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน แก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีกำหนดจัดการฝึกซ้อมเป็นประจำทุก ๆ 4 เดือน เพื่อให้ผู้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะสามารถตอบสนองสถานการณ์เพื่อแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กำลังโหลดความคิดเห็น...