xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ใช้รถไฟฟ้าจ่ายค่าจอดรถเพิ่ม! รฟม.ขึ้นราคา Park&Ride เป็น 50 บาท/ชม. เริ่ม 1 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รฟม.ปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็น 50 บาท/ชั่วโมง ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป ส่วนรายเดือนเพิ่มเป็น 2,000 บาท ส่วนผู้ใช้รถไฟฟ้ายังเก็บค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาทเท่าเดิม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม.จะมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารจอดแล้วจรและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารที่จอดรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

เนื่องจาก รฟม. ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์มามากกว่า 5 ปี รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริหารจัดเก็บเงิน ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารและลานจอดรถที่ใช้งานมานานกว่า 14 ปี

จึงทำให้ รฟม.จำเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชั่วโมง
2.ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือน บริเวณอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน และจะเพิ่มเป็นอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับอาคารและลานจอดรถที่เหลือทุกแห่งคิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ รฟม.ยังคงอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตามเดิม (ในอัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาท) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม.ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0-2716-4044


กำลังโหลดความคิดเห็น...