xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคม เล็งแผนลงทุน 6 พันล. ผุดสถานีขนส่งสินค้า 6 แห่งในภูมิภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
“คมนาคม”เล็งสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคอีก6 แห่ง มูลค่าลงทุน 6,000 ล้านบาท รองรับการขนส่งสินค้าที่มีปริมาณสูงขึ้นในภูมิภาค มอบกรมขนส่งฯ ทำแผนรายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาต่อ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคของกรมการขนส่งทางบกว่า ได้สรุปสาระสำคัญการขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค และพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ ซึ่งได้มอบหมายกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการปรับรายละเอียด และจัดทำแผนรวมรายละเอียดของโครงการแต่ละส่วนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยพิจารณาความเหมาะสม ความจำเป็น การบริหารจัดการในระยะยาว และรูปแบบของสถานี โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ซึ่งที่ผ่านมาในรูปแบบแผนโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคให้ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าในเมืองชายแดน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย /จังหวัดตาก /จังหวัดหนองคาย /จังหวัดมุกดาหาร /จังหวัดสระแก้ว /จังหวัดตราด/จังหวัดกาญจนบุรี /จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส และเมืองหลักอีก 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ /จังหวัดพิษณุโลก /จังหวัดนครสวรรค์ /จังหวัดขอนแก่น /จังหวัดอุบลราชธานี /จังหวัดนครราชสีมา /จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 17 แห่ง

ทั้งนี้ จากการพิจารณาพบว่ามีบางแห่งที่ยังไม่เหมาะสมด้านการลงทุนจึงต้องมีการปรับรายละเอียด ส่วนการลงทุนที่นำเสนอก็จะมีในรูปแบบรัฐบาลลงทุนทั้งหมด หรือ รัฐบาลลงทุนร่วมเอกชน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ศึกษาแล้วพบว่ามีความคุ้มค่าด้านการลงทุนสูง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา (อ.สะเดา) และจังหวัดหนองคาย

โดยทั้ง 6 แห่งมีตัวเลขด้านการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูง โดยต้องสรุปแผนรายละเอียดภายในเดือนตุลาคม 2561 สำหรับวงเงินลงทุนทั้ง 6 แห่ง อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการสถานีขนส่งสินค้า 3 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ซึ่งถือเป็นสถานีต้นทาง หรือเป็นลักษณะสถานีเดียวโดยยังไม่มีสถานีปลายทาง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียพลังงานแบบไม่เกิดประโยชน์ หรือเกิดเป็นการขนส่งแบบวิ่งเที่ยวเปล่า ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการขนส่ง ทันสมัย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และใช้งานได้จริง โดยเฉพาะจะต้องเชื่อมต่อระบบรางได้ด้วย

“สถานีขนส่งสินค้านั้น ถือเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนภาคการขนส่งสินค้าทางถนนหากมีทั้งต้นทาง และปลายทาง โดยจะเป็นการแก้ไขปัญหาการวิ่งรถบรรทุกสินค้าเที่ยวเปล่า ซึ่งตัวเลขของการวิ่งรถเที่ยวเปล่าขณะนี้อยู่สูงถึง 50% ยกตัวอย่างรถบรรทุกสินค้าวิ่งขนส่งสินค้าประมาณ 100คัน แต่ต้องวิ่งกลับแบบวิ่งเปล่าประมาณ 50 คัน ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์”นายชัยวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ซึ่งรูปแบบที่ต้องดำเนินการคือการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ โดยดำเนินการได้หลายวิธี ประกอบด้วย รูปแบบขนส่งลักษณะใดบ้างที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือการเปลี่ยนรูปแบบด้านการขนส่งจากถนนสู่ระบบราง


กำลังโหลดความคิดเห็น...