xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินขีดเส้น 30 วัน จี้ กกพ.แจง 3 ประเด็นกรณีจีพีเอสซีฮุบโกลว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ยื่นหนังสือจี้ กกพ.แจง 3 ข้อสงสัยภายใน 30 วัน กรณี “จีพีเอสซี” บริษัทลูก ปตท.ซื้อหุ้นโกลว์ หลังมีการร้องเรียนว่าอาจเข้าข่ายผูกขาดทางการค้า-ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ด้าน กกพ.ถกด่วนเตรียมหอบเอกสารชี้แจงเร็วๆ นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี (GPSC) บริษัทในเครือ ปตท.เข้าซื้อกิจการในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือโกลว์ (GLOW) ที่อาจเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้า มีปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 75 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยหากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขอให้และแจ้งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ขอให้ กกพ.ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนในประเด็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1. จีพีเอสซี ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ ตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างหรือไม่ ซื้อในสัดส่วนเท่าใด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด 2. การซื้อหุ้นดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โกลว์ หรือไม่ และจะมีผลผูกขาดทางการค้า ลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าหรือไม่

3. การซื้อหุ้นดังกล่าวได้กระทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือหรือไม่ มีผลดีหรือผลเสียต่อการประกอบกิจการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างไร เป็นการกระทำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 75 และ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา 7 (3) และมาตรา 60 ประกอบระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2552 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 หรือไม่ อย่างไร

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ต.ค. บอร์ด กกพ.ได้หารือวาระด่วนเนื่องจากได้รับหนังสือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดถึงกรณีดังกล่าวที่ให้สอดรับกับระเบียบและข้อกฎหมายของ กกพ. โดยเฉพาะกำลังการผลิตไฟฟ้าจะเข้าข่ายการผูกขาดทางการค้าหรือไม่และจะมีผลกระทบต่อลูกค้าโกลว์ ตามข้อกังวลของเอกชนส่วนหนึ่งหรือไม่ เพื่อชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กกพ.ได้มีการเชิญผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย คือ จีพีเอสซี และกลุ่มลูกค้าโกลว์ ที่เคยยื่นเรื่องต่อ กกพ.ชุดก่อนมาให้ข้อมูลแล้วและ ขณะนี้อยู่ระกว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กกพ.ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิจารณากรณีอนุมัติให้จีพีเอสซีเข้าซื้อกิจการโกลว์ออกไปอีก 15 วัน จากที่สิ้นสุดการพิจารณา 90 วัน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา
กำลังโหลดความคิดเห็น...