xs
xsm
sm
md
lg

เลื่อนขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าMRT เป็น16 พ.ย. 61

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


BEM ประกาศตรึงค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ต่อถึง 15 พ.ย. 61 “ผู้ว่าฯรฟม.”เผยเจรจายืดไปอีกเป็นเวลากว่า 1 เดือน พร้อมเร่งเสนอครม.เพื่อประกาศในราชกิจจาฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนเก็บค่าโดยสารอัตราใหม่ 16 พ.ย.61


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า จากที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้แจ้งใช้อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) หรือ MRT ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ เดิมถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จึงได้ขยายเวลาใช้อัตราค่าโดยสารเดิมไปก่อนจนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561 และจะจัดเก็บอัตราค่าโดยสารใหม่ในวันที่ 16 พ.ย. 2561 เป็นต้นไปแทน โดย BEM ไม่เรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากรฟม.ในกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ตามสัญญาสัมปทาน ระหว่าง รฟม.กับ BEM จะมีการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) หรือ MRT ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ทุก 2 ปี ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 แต่จากที่รฟม.ได้เจรจากับ BEM ได้ตกลงที่จะยืดเวลาในการปรับค่าโดยสารออกไป 90 วัน หรือถึงวันที่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งล่าสุด รฟม.ได้เจรจากับ BEM และตกลงที่จะปรับค่าผ่านทางใหม่ในวันที่ 16 พ.ย. 2561

โดยการใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับใช้ 30 วัน ซึ่งขณะนี้รฟม.ได้เร่งทำเรื่องเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)คาดว่าจะเสนอได้ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2561 เพื่อให้มีเวลาทันตามเงื่อนไขที่ต้องประกาศล่วงหน้า 30 วัน

สำหรับการปรับค่าโดยสารใหม่ จะปรับที่สถานี 5,8,11 นับจากสถานีที่เริ่มเดินทาง ซึ่งค่าโดยสารราคาเริ่มต้นที่ 16 บาท สูงสุด 42 บาท สำหรับเด็กและผู้สูงอายุร้อยละ 50 และสำหรับนักเรียน นักศึกษาร้อยละ 10 ของอัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...