xs
xsm
sm
md
lg

14 ประเทศ พร้อมใจตั้งกองทุน WE-Fi ให้เวิลด์แบงก์หนุนสตรีประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ปรึกษาทรัมป์ชื่นชม CEO SPCG ยกเป็นแบบอย่างบุกเบิกธุรกิจใหม่จนสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ธนาคารโลก (World Bank) ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงาน Women Entrepreneur บุคคลสำคัญระดับโลกร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก เช่น สมเด็จพระราชินีแมกซิมา ประเทศเนเธอร์แลนด์ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นางอิวานกา ทรัมป์ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เจ้าหญิง รีมา บินท์ บันดาร์ บิน สุลต่าน บิน อับดุลลาซิส แอล ซาอุด ประเทศซาอุดิอาระเบีย และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) และประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระราชินูปถัมภ์

นางวันดีได้บรรยายเปิดเวทีในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์บุกเบิกการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและเงินพัฒนาโครงการจากธนาคารโลกจนทำให้ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักธุรกิจสตรีทั่วโลก และที่สำคัญได้มีส่วนช่วยสร้างงาน ขจัดปัญหาความยากจน ช่วยลดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังผลให้ประเทศไทยจัดทำแผนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 6,000 เมกะวัตต์ในปี ค.ศ. 2036 และใช้พลังงานหมุนเวียนและทดแทนกว่าร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้รวมทั้งหมดในประเทศในปี ค.ศ. 2036

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้จัดเสวนาเรื่องการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือสตรีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม โดย น.ส.รีม บินท์ อัลราฮิม แอล ฮัชชินี รัฐมนตรีกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ UAE กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญว่า การพัฒนาศักยภาพสตรีจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว ขจัดปัญหาความยากจน โดยการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่นำโดยสตรี ทั้งนี้การจัดทำเครือข่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มสตรีเป็นเรื่องสำคัญ

ดร.จิม ยองคิม ประธานธนาคารโลก กล่าวว่า มีธุรกิจที่นำโดยสตรีไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ทำให้ธนาคารโลกจัดตั้งกองทุน เพื่อให้การช่วยเหลือธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้นำในการประกอบการ

นางอิวานกาได้กล่าวให้ความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสตรีแก่ธนาคารโลก ที่จะสามารถนำไปให้การช่วยเหลือสตรีให้มีอาชีพ มีรายได้ พร้อมกล่าวยกย่องนางวันดีที่ได้เป็นแบบอย่างในการบุกเบิกธุรกิจใหม่จนเป็นผลสำเร็จ พร้อมยืนยันจะร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพสตรีร่วมกับธนาคารโลกอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ด้านสมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทรงมีพระราชดำรัสว่า มีสตรีจำนวนมากทั่วโลกที่มีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีสตรีจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ทำให้ต้องประกอบอาชีพเกษตรกร ยกตัวอย่างปลูกมะม่วงก็ไม่มีแหล่งขาย หรือขายไม่ได้ราคา ทั้งที่สตรีมีความสำคัญในบ้าน เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว จ่ายค่าใช้จ่ายในบ้าน ดังนั้น ทรงเห็นว่าการพัฒนาให้สตรีมีศักยภาพเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และควรจัดให้มีการเก็บข้อมูลในเรื่องการพัฒนาสตรี ให้สามารถทำการวิเคราะห์ประเมินได้ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย และให้ผลได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมี 14 ประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนให้ธนาคารโลก เพื่อให้การสนับสนุนสตรีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (WE-Fi) Women Entrepreneurs Finance Innitiative จัดโดยรัฐบาลของปะเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต และ World Bank ที่นำโดยสตรีจากประเทต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้มีเงินทุนไปดำเนินธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ ความช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผลมาจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้จัดประชุม Global Globe ที่นิวยอร์ก จึงได้จัดประชุมเสวนาการช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจของสตรี


กำลังโหลดความคิดเห็น