xs
xsm
sm
md
lg

“ทีเส็บ” ชู 4 กลยุทธ์รุกไมซ์ปี 62 ดันไทยฮับเออีซี-ปรับสู่ผู้พัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน 360 - “ทีเส็บ” วางทิศทางรุกตลาดไมซ์ปี 62 ชู 4 กลยุทธ์หลักลุย รองรับตลาดไมซ์ในไทยโตเร็ว โดยกลุ่มอาเซียนโตถึง 52% กลุ่ม CLMV โต 152% คาดดึงคนเข้าไทย 1,419,890 คน สร้างรายได้ 130,200 ล้านบาท

นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บกำหนดทิศทางกลยุทธ์ทางการตลาดของไมซ์ไทยในปี 2562 ไว้ดังนี้ 1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ/เข้าถึงตลาด ASEAN และ CLMV 2. ใช้ศักยภาพใหม่ของไทยในการสร้างงานไมซ์ ผ่านนโยบายประเทศไทย 4.0, โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC), 10 อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศ

3. ปรับบทบาทของทีเส็บ จากการเป็นผู้สนับสนุนด้านการตลาดสู่การเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผู้พัฒนา ผู้นำทางความคิด ผู้ร่วมสร้างสรรค์ และพันธมิตรผู้ร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับแบรนด์ใหม่ Thailand : Redefine Your Business Events 4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยแบรนด์ส่งเสริมการตลาดใหม่ซึ่งจะสร้างความหมายใหม่ที่แตกต่างให้กับภาพลักษณ์ไมซ์ประเทศไทยนางนิชาภากล่าวว่า ตลาดไมซ์ของไทยในทวีปเอเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยภูมิภาคอาเซียนเติบโตสูงถึง 52% และกลุ่ม CLMV เติบโต 152% และหากแบ่งตามกลุ่มธุรกิจที่คาดไว้ในปี 2562 พบว่า ในกลุ่มการจัดประชุมสัมมนาและอินเซนทีฟ (Meeting and Incentives) เอเชียจะยังเป็นตลาดใหญ่โดยเฉพาะจีน ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียจะช่วยขับเคลื่อนการเดินทางธุรกิจ เช่น จากอินเดีย และอินโดนีเซีย ที่นักเดินทางธุรกิจจะเติบโตในระดับสูง คือ 11.3% และ 8.7% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตลาดไมซ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามสภาพทางสังคมและพัฒนาการทางเทคโนโลยี เช่น เกิดการประชุมรูปแบบใหม่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) และการสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุม การควบรวมงานแสดงสินค้าของผู้จัดงานระดับโลก การเพิ่มขึ้นของงานด้านสุขภาพ ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ และด้าน start up เป็นต้น“ในโลกธุรกิจและการแข่งขันทุกวันนี้ ต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงมากมาย สิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจไม่ใช่แค่เงินทุน แต่คือความพร้อมที่จะเปิดมุมมองใหม่ และปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของอนาคต การเลือกจัดกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรมบวกกับความพร้อมของการจัดงาน ก็เสมือนกับการเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เจอกับความเป็นไปได้ใหม่ๆ พบเจอเรื่องราวประทับใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นี่คือคอนเซ็ปต์ไอเดียของแบรนด์Thailand: Redefine Your Business Events “โดยปีงบประมาณ 2562 ทีเส็บคาดการณ์จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยในปีงบประมาณหน้า ซึ่งรวมกลุ่มการจัดอีเวนต์จำนวน 1,419,890 ราย สามารถสร้างรายได้ประมาณ 130,200 ล้านบาท เพิ่มจากปี26560 ที่มีคนเข้รไทยบจำนวน 1,276,411 และสร้างรายได้ประมาณ 106,912 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...