xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด ทอท.สั่งลุยเซ็นสัญญา “ดวงฤทธิ์” ในก.ย.นี้ ชี้คำสั่งศาลปลดล็อกไม่มีเหตุยื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บอร์ด ทอท.สั่งเดินหน้าเซ็นสัญญากลุ่ม “ดวงฤทธิ์ บุนนาค” ใน ก.ย.นี้ ลุยออกแบบเสร็จใน 10 เดือน เร่งตอกเข็มปลายปี 62 หลังศาลปกครองไม่รับคุ้มครอง ระบุชัดเป็นบริการสาธารณะ หากล่าช้าจะมีผลกระทบ ขณะที่การฟ้องร้องยังเป็นไปตามกระบวนการสุดท้าย ทอท.ผิดจริงต้องจ่ายเงินชดเชยให้เอสเอกรุ๊ปได้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธาน วันที่ 19 ก.ย.ได้รับทราบถึงคำสั่งศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2561 ที่ไม่คุ้มครองชั่วคราวการประกวดออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 กรณีที่บริษัท แสปน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางพร้อมทั้งขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการ ทอท.ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบผู้ชนะการประกวดแบบและราคา

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งสาระสำคัญในคำสั่ง คือ หากศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็อาจมีผลให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ต้องล่าช้าออกไปอีก อาคารผู้โดยสารเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะ ประกอบกับความเสียหายที่มีการกล่าวอ้างเพื่อขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว

ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่า คำสั่งศาลที่ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นให้ถือเป็นที่สุด ส่วนผู้ฟ้องคดีอาจเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ซึ่งไม่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังหากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดี

ดังนั้น บอร์ด ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้ ทอท.ดำเนินงานจ้างสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามผลการพิจารณาจัดหา โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างสำรวจออกแบบฯ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 และดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน เพื่อ ทอท.จะนำแบบไปประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดี เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับความต้องการ

สำหรับกรณีที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 นั้น กระบวนการพิจารณาด้านการออกแบบ คณะกรรมการจะต้องมีสถาปนิกเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการจัดหาพัสดุงานจ้างสำรวจออกแบบ มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 1 ใน 5 เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยาม และมีผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 8 ท่านมาให้ความเห็นทางวิชาการในการประเมินคะแนนของผู้เข้าประกวดแบบ นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์ อีก 2 ท่านจากสภาสถาปนิก 1 ท่าน และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ท่าน โดยผลของการให้คะแนนของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบได้คะแนน 94.5 คะแนน สูงเกินระดับ 80 คะแนน ที่ ทอท.ตั้งเกณฑ์ไว้ และไม่มีข้อทักท้วงใดๆ

อย่างไรก็ตาม การประกวดแบบดังกล่าว เป็นเพียง Conceptual Design ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญากับ ทอท.จะต้องปรับแบบตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ ทอท. โดยแบบดังกล่าวจะต้องถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวจาก ทอท.กล่าวว่า ประเด็นการลอกแบบนั้น ฝ่ายวิศวกรของ ทอท.ชี้แจงว่า ตอนนี้ยังเป็นแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ที่บางมุมอาจจะมองว่าคล้ายคลึงกันได้ ไม่ถือว่าลอกเลียน และจะปรับตามความต้องการของผู้ใช้อีก ขณะที่วัสดุที่เป็นไม้จะมีปัญหาเรื่องการติดไฟง่ายนั้น มีการชี้แจงว่าเป็นวัสดุทดแทนที่ไม่ติดไฟ

ยังไม่พิจารณาประมูล “ดิวตี้ฟรี” สุวรรณภูมิ

สำหรับกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ยกฟ้องคดีที่นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กับพวกรวม 18 ราย เป็นจำเลยในข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติ ไม่เรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ครบถ้วนตามสัญญาบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้รัฐเสียหาย 14,290 ล้านบาท โดยระบุว่านายชาญชัยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งหมด 18 รายนั้น เรื่องนี้เป็นชั้นไต่สวนว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ ซึ่งศาลยกฟ้อง แต่เนื่องจากยังต้องรอคำสั่งศาลอย่างละเอียดก่อน โดยเบื้องต้นฝ่ายกฎหมายของ ทอท.ได้รายงานต่อบอร์ดว่าศาลไม่รับพิจารณาเนื่องจากผู้ฟ้องไม่มีอำนาจและไม่ใช่ผู้เสียหาย ศาลระบุว่าหากฟังว่ามีการกระทำผิดตามที่โจทย์กล่าวหา ความผิดก็สำเร็จลงแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2557 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องจะซื้อหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมบอร์ด ทอท.ไม่ได้มีการพิจารณาถึงการประมูลโครงการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือร้านค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่สัญญาระหว่าง ทอท.กับบริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด กำลังจะสิ้นสุด ก.ย. 2563 แต่อย่างใด คาดว่าจะมีการหารือกันในการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...