xs
xsm
sm
md
lg

พายุ “เบบินคา” ถล่มทางหลวงชนบท 13 สายทางจมน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมทางหลวงชนบทแจ้ง ถนน 13 สายทางได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เบบินคา” เผยดินไหล่เขาสไลด์ ถนนช่วงอำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน เร่งเคลียร์เปิดเส้นทาง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งสถานการณ์อุทกภัย ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เบบินคา” ว่า ขณะนี้มีถนนที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน, แม่ฮ่องสอน, นครพนม, สระแก้ว โดยได้รับผลกระทบจำนวน 13 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 9 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ดังนี้

จังหวัดน่าน
- ทางหลวงชนบทสาย นน.3019 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-บ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (กม.ที่ 7+000-8+000) ระดับน้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นน.3008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101-บ้านศาลา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (กม.ที่ 3+000-3+500) ระดับน้ำท่วม 20 เซนติเมตร (กม.8+750-8+760) ดินไหล่เขาสไลด์ (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบท นน.3007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-บ้านนาหนุน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กม.ที่ 18+400-18+550) ระดับน้ำท่วม 30 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ทางหลวงชนบท มส.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.ที่4+600-4+630), (กม.16+500-16+550) ดินไหล่เขาสไลด์ (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบท มส.3017 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.ที่ 41+500-41+900) ดินไหล่เขาสไลด์ (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบท มส.4006 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1226-บ้านห้วยผักไผ่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.ที่.41+500-41+900) ดินไหล่เขาสไลด์ (สามารถสัญจรผ่านได้)

จังหวัดนครพนม
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3065 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านหนองสาหร่าย อำเภอบ้านแพง, ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 2+200-3+300) ระดับน้ำท่วม 17 เซนติเมตร (กม.ที่ 7+300-7+350) ระดับน้ำท่วม 29 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.3042 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212-บ้านคำสะอาด อำเภอท่าอุเทน, ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 3+700-5+850) ระดับน้ำท่วม 22 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4059 แยกทางหลวงชนบทสาย 2032-บ้านไทยสบาย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (กม.ที่ 9+850-10+025) ระดับน้ำท่วม 38 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4061 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2417-บ้านข่า อำเภอนาทม, ศรีสงคราม, อากาศอำนวย (กม.ที่ 6+400-8+500) ระดับน้ำท่วม 36 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย นพ.4067 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028-บ้านหนองปลาดุก อำเภอโพนสวรรค์, เมือง (กม.ที่ 0+450-0+750) ระดับน้ำท่วม 60 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้) (กม.ที่ 1+050-1+100) น้ำกัดเซาะผิวจราจร (กม.ที่ 5+650-5+950) ระดับน้ำท่วม 60 เซนติเมตร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

จังหวัดสระแก้ว
- ทางหลวงชนบทสาย สก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 317-บ้านหนองใหญ่ อำเภอเขาฉกรรจ์,วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (กม.ที่ 20+150-20+650) ระดับน้ำท่วม 4 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)
- ทางหลวงชนบทสาย สก.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 33-คลองหาด อำเภอวัฒนานคร,คลองหาด จังหวัดสระแก้ว (กม.ที่ 13+250-13+750) ระดับน้ำท่วม 4 เซนติเมตร (สามารถสัญจรผ่านได้)

สำหรับในส่วนของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางเนื่องจากดินไหล่เขาสไลด์บนทางหลวงชนบทสาย มส.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105-บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กม.ที่4+000-5+000) เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรผ่านได้

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ในส่วนของมาตรการการเฝ้าระวังกรมฯ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุ รวมทั้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กำลังโหลดความคิดเห็น...