xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินอุบลฯ ฮับอีสานตอนล่าง เร่งขยายอาคารรับ 5 ล้านคน/ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“อาคม” ตรวจความพร้อมสนามบินอุบลราชธานี ปี 61-62 มีแผนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ขยายความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคนต่อปี และขยายลานจอดอากาศยานรองรับ B737 ได้ 10 ลำ ในปี 65-67 เป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสานตอนล่าง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายคมนาคม จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมให้บริการประชาชน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ลานจอดรถ จุดอำนวยความสะดวกรถแท็กซี่ การปรับปรุงอาคาร

นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้รายงานแผนพัฒนาท่าอากาศยานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ รันเวย์ขนาดมาตรฐานความยาวทางวิ่ง 3,000x45 เมตร ลานจอดอากาศยาน 120x270 เมตร สามารถจอด B737 ได้พร้อมกัน 5 ลำ รองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน อาคารผู้โดยสารพื้นที่ใช้สอย 18,000 ตารางเมตร ที่จอดรถ 300 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้จำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมง 2.88 ล้านคนต่อปี

รองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีเพื่อขยายศักยภาพของท่าอากาศยาน ได้แก่ การปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่งทางขับ มาตรการด้านความปลอดภัย ปี 61-62 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ที่จอดรถขนาด 500 คัน ขยายลานจอดอากาศยานรองรับ B737 ได้ 10 ลำ ปี 65-67

1. โครงการติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ในวงเงินงบประมาณ 16,788,300 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
2.1 ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายการบิน วงเงิน 43,431,300 บาท 
2.2 การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System:EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 148,988,201.70 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561
2.3 การก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ วงเงิน 18,200,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 148,880,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

4. โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 7,390,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ

5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 87,599,250บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ

กำลังโหลดความคิดเห็น