xs
xsm
sm
md
lg

เคาะสายสีแดงซื้อรถเพิ่ม 4 ขบวน วิ่ง”ตลิ่งชัน-ศิริราช” ดันชงบอร์ดสศช.อนุมัติ 3 สายวงเงิน2.42 หมื่นล.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คมนาคม ถกสศช.และร.ฟ.ท.สรุปแผนก่อสร้างและเดินรถไฟสายสีแดง ส่วนต่อขยาย 3 เส้นทาง “ตลิ่งชัน-ศิริราช,ตลิ่งชัน-ศาลายา,รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์”วงเงินรวมกว่า 2.42 หมื่นล.คาดชงบอร์ดสศช.ไม่เกินก.ค.นี้ ยันจำเป็นซื้อรถเพิ่ม 4 ขบวน(16 ตู้) กว่า 1.7 พันล. วิ่งช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมใน 5 ประเด็นแล้ว ซึ่งหลักการได้ข้อสรุปแล้วเหลือการทำข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยให้ร.ฟ.ท.นำเสนอกระทรวงคมนาคมภายใน 2 สัปดาห์ และคาดว่า จะนำเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด) สศช.อย่างช้าภายในเดือนก.ค.จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป

โดย 5 ประเด็น ได้แก่ 1.การจัดหารถเพื่อให้บริการในช่วง ตลิ่งชัน-ศิริราช นั้น ร.ฟ.ท.ยืนยันถึงความจำเป็น โดยเสนอจัดหารถไฟฟ้าจำนวน 4 ขบวน (ขบวนละ 4 ตู้ รวม 16 ตู้) เนื่องจากขบวนรถที่จัดหาในสัญญา 3 สายสีแดงเพื่อให้บริการช่วง บางซื่อ-รังสิต,บางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา เพียงพอสำหรับรองรับความถี่ ช่วงเวลาเร่งด่วนที่ 6 นาที/ขบวน ซึ่งสัญญา 3 มีรถไฟฟ้ารวม 130 ตู้ แบ่งการเดินรถสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต จำนวน82 ตู้ โดยจะเป็น 2 รูปแบบคือ แบบ4 ตู้/ขบวน จำนวน 10 ขบวน และแบบ 6 ตู้/ขบวน จำนวน 7 ขบวน ส่วนช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 48 ตู้ รูปแบบ 6 ตู้/ขบวน จำนวน 8 ขบวน โดยชานชาลาของสายสีแดงสามารถรองรับได้ถึง 10 ตู้

2. การเดินรถภาพรวมในอนาคต สำหรับการเดินรถสายสีแดงทั้งระบบซึ่งมีส่วนต่อขยายออกไป 4 มุมเมืองโดยส่วนเหนือ บางซื่อ-รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์-อยุธยา-บ้านภาชี ,ส่วนใต้ บางซื่อ-หัวลำโพง-มหาชัย-ปากท่อ ,สายตะวันตก บางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา-นครปฐม และตลิ่งชัน-ศิริราช สายตะวันออก บางซื่อ-หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา 3.การปรับเปลี่ยนระบบรถไฟดีเซลเป็นรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งร.ฟ.ท.ได้ทำแผนเตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.แล้ว

4. กรณีการแยกทางเฉพาะ(Dedicated Track) ระหว่างรถไฟฟ้าสีแดงกับรถทางไกล สำหรับส่วนเหนือ บางซื่อ-รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์-อยุธยา-บ้านภาชี เนื่องจากมีความหนาแน่นของปริมาณการเดินรถ ส่วนสายตะวันตก บางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายา จะใช้ทางร่วม (Shared Track) ได้ โดยจะการติดตั้งระบบควบคุมรถไฟ : ETCS กับหัวรถจักรดีเซล เพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้ทางร่วมกัน ซึ่งให้ร.ฟ.ท.ทำข้อมูลอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ ร.ฟ.ท.รายงานว่าได้เสนอบอร์ดของบปี 2562 เพื่อติดตั้งระบบควบคุม ETCS สำหรับรถไฟที่จะเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อโดยจะดำเนินการใน 3 ปี

5. แผนการก่อสร้างสถานีศิริราช ซึ่งทางโรงพยาบาลศิริราช ได้ประชุมร่วมกับ ร.ฟ.ท.และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน โดยโรงพยาบาลศิริราชขอใช้พื้นที่ของ ร.ฟ.ท.บริเวณเหนือสถานีศิริราช ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 12 ชั้น และอนาคตจะเชื่อมต่อกับสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม–บางขุนนนท์)ของรฟม. จึงมองให้ 3ฝ่าย ทำแผนดำเนินงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์และประชาชนได้รับความสะดวก

สำหรับรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิต- ม.ธรรมศาสตร์ ระยะทาง 8.84 กม. วงเงิน 6,570.40 ล้านบาท (ค่างานโยธาและระบบราง 3,874.29 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 2,197.17 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 295 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ(ICE) 21.97 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 166.97 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาประกวดราคา 10 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วยเวนคืนที่ดิน 5 ล้านบาท)

ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.70 กม. วงเงิน 7,469.43 ล้านบาท (ค่างานโยธาและระบบราง 3,530.96 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 1,997.33 ล้านบาท ค่าจัดหาตู้รถไฟฟ้า 1,713.17 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาประกวดราคา 10 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 177.73 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ(ICE) 40.24 ล้านบาท)

ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.80 กม. วงเงินรวม 10,202.18 ล้านบาท (ค่างานโยธาและระบบราง 7,387.65 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 2,531.36 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ(ICE) 30.19 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 271.98 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาประกวดราคา 10 ล้านบาท)


กำลังโหลดความคิดเห็น...