xs
xsm
sm
md
lg

เยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คณะผู้อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส.) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเรื่องบทบาทภารกิจ การดำเนินงานของ GISTDA โดยมี ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาเชิงมหภาค (GGP) พร้อมทำกิจกรรมภายใน SPICE Inspirium 26 ที่บริเวณโซนอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA


กำลังโหลดความคิดเห็น