xs
xsm
sm
md
lg

พพ.เร่งเครื่องพัฒนาหลักสูตรสร้างกำลังคนรองรับกฎกระทรวง BEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พพ.รุกขยายผลกฎกระทรวง BEC เร่งเครื่องความร่วมมือ MOU สภาสถาปนิก-สภาวิศวกร เตรียมพัฒนาหลักสูตรและรับรองวิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย วางแผนฝึกอบรม มิ.ย.-ก.ย. 61 นี้ คาดเตรียมออกวุฒิบัตรรับรองผู้ตรวจแบบอาคารได้ก่อนสิ้นปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้ติดตามและขยายผลกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... (BEC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบหลักการภายในเดือนเมษายน 2561 นี้ โดย พพ.ได้จัดประชุมร่วมกับสภาสถาปนิก และสภาวิศวกรรม ภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตรวจรับรองแบบอาคารตามหลักเกณฑ์ และสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมและทดสอบและออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ทั้งนี้ แผนการฝึกอบรมและทดสอบความรู้หลักสูตรให้แก่ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานในปี 2561 นี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พพ.จะได้เตรียมการร่วมกับสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรรมดังกล่าว และระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน จะสามารถจัดฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวได้จำนวน 500 คน รวมทั้งจะสามารถจัดทดสอบความรู้หลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ พพ.ให้การรับรอง จำนวน 1,000 คน โดยภายในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมคาดว่าจะสามารถประกาศผลและออกวุฒิบัตรรับรองได้

สำหรับแผนการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมของ พพ. สภาสถานปนิก และสภาวิศวกรรมจะมีกรอบดำเนินการ 5 ปี โดยในปี 2561 นี้จะพัฒนาแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการฝึกอบรมทดสอบ แนวทางการดูแลการดำเนินงานของผู้ตรวจแบบฯ และตั้งแต่ปี 2562-2565 จะเป็นช่วงวิเคราะห์ทบทวนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการฝึกอบรมและทดสอบ ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รับรองวิชาชีพ และพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...