xs
xsm
sm
md
lg

เปิดอบรม นบส. ปปส.รุ่นที่ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ป.ป.ส.สร้างเครือข่ายนักยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส. ปปส.) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และพื้นที่ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้เกิดเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทำงานอย่างมีเอกภาพ ซึ่งผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 40 คน นอกจากนี้ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายยาเสพติดต่างประเทศของประเทศไทย”


กำลังโหลดความคิดเห็น...