xs
xsm
sm
md
lg

ประเดิมต้นปี ทล.เปิด PPP งาน O&M มอเตอร์เวย์ 2 สาย ก.พ.นี้ วงเงินกว่า 6 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“กรมทางหลวง” โรดโชว์ระบบด่านและซ่อมบำรุง (O&M) มอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” และ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” มูลค่ากว่า 6.1 หมื่นล้าน เตรียมเปิดประมูล ก.พ. ขายซอง มี.ค. คาดได้ตัวเอกชน ธ.ค. พร้อมเร่งก่อสร้างเสร็จใน 1 ปีครึ่ง เผยมีเอกชนสนใจแล้ว 10 ราย ส่วนที่พักริมทาง (Service Area) กว่า 2 พันล้าน เปิดประมูลปลายปี 61

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในเดือน ก.พ.นี้ เป็นการร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยระยะที่ 1 เอกชนเป็นผู้ออกแบบ และลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนก่อสร้าง ระยะที่ 2 รัฐมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษา ทั้งงานโยธาในส่วนที่รัฐลงทุน และงานระบบในส่วนที่เอกชนลงทุน ตลอดจนบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางให้แก่รัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด มีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี นับแต่เปิดให้บริการ โดยเงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงานระบบ ค่าจ้างการดำเนินงาน และค่าบำรุงรักษา

“วันนี้เป็นการเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนที่ ทล.จะเผยแพร่ข้อมูลให้เอกชนที่สนใจรับทราบในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ซึ่งเอกชนมีทั้งผู้รับเหมา ที่ปรึกษาการเงิน เจ้าของเทคโนโลยี และจะมีการประกาศเชิญชวนในเดือนก.พ.ต่อไป ซึ่งระบบด่านมีเทคโนโลยีหลากหลายขึ้นกับเอกชนที่จะนำเสนอ โดยจะเลือกระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การก่อสร้างระบบจะคู่ขนานไปกับงานโยธาเพื่อเปิดในปี 2563”

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า หลังจากนำเสนอโครงการในวันที่ 31 ม.ค.แล้วในเดือนก.พ.จะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เดือน มี.ค.จะขายซองเอกสาร เดือน ก.ค.ให้ยื่นข้อเสนอ เดือน ก.ค.-ก.ย.ประเมินข้อเสนอ/เจรจาต่อรอง เดือน ต.ค.-พ.ย. ตรวจร่างสัญญาและเสนอขออนุมัติผลการคัดเลือก คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และลงนามสัญญาในเดือน ธ.ค. โดยมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ครม.อนุมัติกรอบลงทุนงานระบบ O&M ไม่เกิน 33,258 ล้านบาท IRR 19% กำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท คิดตามระยะทาง กม.ละ 1.25 บาท ระยะทาง 196 กม. หรือเฉลี่ย 250 บาท คาดการณ์ปริมาณจราจรปีแรกที่ 1.8 คัน/วัน และเพิ่มขึ้นปีละ 3% โดยประเมินว่าเอกชนจะคืนทุนในค่าลงทุนระบบ 3-4 ปี ส่วนค่าจ้างบริหารและค่าซ่อมบำรุง ทล.ตกลงจ่ายเป็นรายปี ส่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ลงทุน O&M ไม่เกิน 27,828 ล้านบาท IRR ที่ 14% เก็บค่าแรกเข้า 10 บาท กม.ละ 1.50 บาท ระยะทาง 96 กม. เฉลี่ย 150 บาท ปริมาณจราจรเริ่มต้น 1.1 หมื่นกว่าคัน/วัน เพิ่มขึ้นปีละ 3% เอกชนจะคืนทุนใน 5-6 ปี ซึ่งจะปรับค่าผ่านทางทุก 7 ปี ตามดัชนีผู้บริโภค (CPI)

“ขณะนี้มีเอกชนสนใจประมาณ 10 รายทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก โดยจะพิจารณาเลือกรายที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด เทคโนโลยีระบบการจัดเก็บทันสมัย ด่านอัตโนมัติซึ่งจะประหยัดต้นทุนด้านบุคลากร และขอรับค่าจ้างหรือผลตอบแทนจากรัฐน้อยที่สุดซึ่งจะเร่งก่อสร้างงาน O&M ให้เสร็จใน 1 ปีครึ่ง”

ส่วนโครงการที่พักริมทางบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center)สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) และจุดพักรถ (Rest Stop) โดยสายบางปะอิน- นครราชสีมา รวม 8 จุด มูลค่าประมาณ 1,500 และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี มี 3 จุด มูลค่า 700 ล้านบาท จะใช้ PPP Net Cost ให้เอกชนลงทุนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ ทล.และเพิ่มตามปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น คาดว่ากลางปี 2561 จะสรุปรูปแบบรายละเอียดการลงทุนและจำนวนสัมปทานที่ชัดเจนและเปิดหาผู้ลงทุนประมาณปลายปี 2561 เริ่มก่อสร้างปี 2562 เปิดให้บริการในปี 2563

ทบทวนค่าเวนคืน “นครปฐม-ชะอำ” หลังที่ดินปรับราคาประเมินใหม่

อย่างไรก็ตาม ปี 2561 ทล.เตรียมเสนอโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กม. วงเงินลงทุน 8.06 หมื่นล้านบาท รูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนจะเข้ามาลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา และระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) ระบบควบคุมจราจร งานที่พักริมทาง (Service Area) ส่วนรัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงินประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท ขณะนี้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน (พ.ร.ฎ.) แล้ว เหลือประเด็นทบทวนราคาให้เป็นปัจจุบัน คาดอาจปรับเพิ่มไม่มากนัก จากนั้นจะส่งเรื่องไปกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอไป สคร. และคณะกรรมการ PPP อนุมัติต่อไป คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2562
ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา
ด่านเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...