xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เร่งปรับปรุงถนนเข้าโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก วงเงินกว่า 500 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมทางหลวงชนบทปรับแผนแม่บทถนนเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก ระยะ 5 ปี เร่งประมูลสายแม่ระมาด-ศูนย์เลอตอ ระยะทางเกือบ 45 กม. งบกว่า 257 ล้าน เริ่มสร้างในปี 61 ส่วนอำเภออมก๋อย-ศูนย์เลอตอ วงเงิน 250 ล้านเริ่มปี 62 ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวงทางภาคเหนือ โดยมีโครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) จากบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจือ อำเภอแม่ระมาด-ศูนย์เลอตอ และเส้นทางสายบ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่-ศูนย์เลอตอ

ทช.ได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560-2564) ในส่วนปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางช่วงที่มีความสำคัญลำดับแรก คือ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) จากบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจือ อำเภอแม่ระมาด-ศูนย์เลอตอ ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 257.1559 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณปี 2561 จำนวน 51.4311 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 205.7248 ล้านบาท โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

สำหรับเส้นทางสายบ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่-ศูนย์เลอตอ ระยะทาง 30 กิโลเมตร ทช.ได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (2560-2564) ในส่วนปีงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 250 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางต่อไป

สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไทยภูเขา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท คือการสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงทางภาคเหนือ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างเส้นทางในพื้นที่โครงการหลวง
กำลังโหลดความคิดเห็น...