xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ออกประกาศเวนคืนเร่งด่วน เร่งส่งมอบพื้นที่ สร้างรถไฟฟ้า 3 สาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครม.อนุมัติร่างประกาศเวนคืนเร่งด่วน 6 ฉบับ ให้อำนาจ รฟม.ครอบครองที่ดินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้า สีส้ม, ชมพู, เหลือง หวั่นตกลงเวนคืนล่าช้ากระทบส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ตามแผนกระทบเบิกจ่ายงบประมาณ “รฟม.” ยันโมโนเรลชมพู, เหลือง เริ่มตอกเข็มได้ปลายปีนี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ก.ย. อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ทั้งนี้ มติ ครม.ดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 สำหรับที่ดินที่เจ้าของยังไม่เข้ามาทำสัญญาตกลงกับ รฟม. ซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินการเวนคืนมาโดยลำดับ ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างในการก่อสร้างต่อไป

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้านตะวันออก รฟม.ได้ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเริ่มก่อสร้างมาโดยลำดับแล้ว ส่วนสายสีชมพูและสีเหลืองนั้น สัญญาสัมปทานจะเริ่มต้นในเดือน ธ.ค. 2560 ซึ่งในการเวนคืนที่ดิน ขณะนี้ได้มีบางส่วนที่ตกลงกับเจ้าของที่ดินแล้ว โดยพร้อมที่จะส่งมอบให้ผู้รับสัมปทานได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นพื้นที่สาธารณะและที่ดินของประชาชนที่ รฟม.ได้ตกลงกันบางส่วน โดยขณะนี้ผู้รับสัมปทานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจระบบสาธารณูปโภคไปเบื้องต้น

สำหรับร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 6 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

3. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

4. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน 

5. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

6. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง และเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการตามโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง ซึ่งเป็นนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคม ลดการสูญเสียพลังงานน้ำมันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีส้ม สีชมพู สีเหลือง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในขั้นตอนการสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดราคาให้แก่ผู้ถูกเวนคืน โดยมีกำหนดเวลาส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทันตามกำหนดเวลาและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกำหนดการให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...