xs
xsm
sm
md
lg

อาหารมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายท่องเที่ยวช่วงวันหยุดของนักเดินทางเอเชียแปซิฟิก 76 เปอร์เซ็นต์ แอร์บีแอนด์บีจับมือกับเหล่าเชฟชั้นนำเปิดตัวโครงการ แอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผลการสำรวจการเดินทางของแอร์บีแอนด์บีในทวีปเอเชียแปซิฟิกพบว่า นักเดินทางในเอเชียแปซิฟิกสนใจอยากลองสิ่งใหม่ๆ มากขึ้น โดย 71% ของผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าการลองอาหารท้องถิ่นระหว่างเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ และนักเดินทาง 6 ใน 10 คน (59%) อยากลองสัมผัสประสบการณ์หรือกิจกรรมใหม่ๆ

ด้วยเหตุนี้ แอร์บีแอนด์บีจึงร่วมมือกับเชฟ 4 ท่านที่มีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของรางวัลมากมาย ได้แก่ เชฟเอียน กิตติชัย (ประเทศไทย) เชฟมานิช เมโรตรา (อินเดีย) เชฟโทนี ยู (เกาหลีใต้) และเชฟโค เคนเท็ตสึ (ญี่ปุ่น) ในโครงการแอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้นักเดินทางลองรับประทานอาหารเอเชียแท้ๆ รสเลิศ ซึ่งนำเสนอรสชาติของอาหารอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย

นักเดินทางเอเชียแปซิฟิกที่เป็นผู้หญิงสนใจอยากลองอาหารใหม่ๆ มากกว่านักเดินทางกลุ่มอื่น การสำรวจการเดินทางแอร์บีแอนด์บีในทวีปเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจซึ่งทำขึ้นใน 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย พบว่า นักเดินทางหญิงจากจีน (73%) อินเดีย (74%) ญี่ปุ่น (80%) สิงคโปร์ (84%) เกาหลีใต้ (59%) และไทย (69%) มีแนวโน้มจะเห็นว่าการลองรับประทานอาหารท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่านักเดินทางชายจากชาติเดียวกัน ยกเว้นแต่ในออสเตรเลียที่นักเดินทางชาย (76%) สนใจลองอาหารท้องถิ่นมากกว่านักเดินทางหญิง (71%)

เมื่อเทียบข้อมูลโดยรวมพบว่า นักเดินทางสิงคโปร์มีแนวโน้มอยากลองอาหารท้องถิ่นมากที่สุด (81%) ในขณะที่มีนักเดินทางเกาหลีใต้เพียง 58% ที่อยากลองอาหารท้องถิ่น

นักเดินทางไทยอายุมากกว่า 55 ปีสนใจลองรสชาติใหม่ๆ มากกว่านักเดินทางอายุน้อย
นักเดินทางช่วงอายุ 18-24 ปีพร้อมเปิดรับไอเดียใหม่ๆ และเห็นความสำคัญของการลองอาหารท้องถิ่นมากที่สุด โดยผลจากประเทศต่างๆ เป็นดังนี้ ออสเตรเลีย (77%) จีน (65%) อินเดีย (72%) ญี่ปุ่น (83%) สิงคโปร์ (79%) และเกาหลีใต้ (59%) แต่ที่น่าแปลกใจคือ ในประเทศไทยกลับพบว่าผู้ที่พร้อมลองรสชาติและอาหารใหม่ๆ ระหว่างการเดินทางเป็นกลุ่มนักเดินทางอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป (82%)

นอกจากนี้ ในขณะที่นักเดินทางเอเชียแปซิฟิก 76% ระบุว่าอาหารท้องถิ่นมีผลต่อการเลือกจุดหมายท่องเที่ยวช่วงวันหยุด ในอินเดียยอดนักเดินทางที่ตอบเช่นนี้มีถึง 87% ในขณะที่ในไทยมีนักเดินทางเพียง 62% ที่เห็นว่าอาหารท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายท่องเที่ยวช่วงวันหยุด

นักเดินทางจะไม่พลาดลิ้มลองอาหารท้องถิ่น - 80% ของที่พักแอร์บีแอนด์บีมีห้องครัว
ผลการสำรวจพบว่า นักเดินทางเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่ง (46%) ไม่ค่อยอยากทำอาหารในที่พักเพราะห้องครัวไม่พร้อม ในขณะที่นักเดินทาง 41% ไม่อยากใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการทำอาหารหรือการซื้อของ และนักเดินทาง 43% ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านและลองชิมอาหารท้องถิ่นมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ที่พักแอร์บีแอนด์บี 80% มีห้องครัวที่นักเดินทางสามารถใช้ทำอาหารเองได้ ไม่ว่าจะพักในที่พักแบบบ้านต้นไม้ วิลลาริมชายหาด อพาร์ตเมนต์ลอฟต์ หรือแฟลตน่าอยู่ในเมือง

นอกจากนี้ แม้แต่นักเดินทางที่ไม่ค่อยกล้าลองอะไรใหม่ๆ และไม่ค่อยมีเวลายังสามารถลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นได้ง่ายและรวดเร็ว โครงการแอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) 4 เชฟชื่อดังและเจ้าของที่พักแอร์บีแอนด์บี ‘ผู้ชื่นชอบอาหาร’ มาร่วมแบ่งปันและรังสรรค์สูตรอาหารเกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น และไทย ที่ใช้ส่วนผสม 10 อย่างหรือน้อยกว่า หรือใช้เวลาทำน้อยกว่า 30 นาที

1 ใน 5 ของนักเดินทางคนเดียวทำอาหารในช่วงวันหยุด เทียบกับ 46% ของนักเดินทางแบบครอบครัว
เวลาท่องเที่ยว นักเดินทางที่เดินทางพร้อมครอบครัวไม่ได้มีโอกาสไปลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่นตลอด อันที่จริงผลการสำรวจพบว่า นักเดินทาง 46% มีแนวโน้มจะทำอาหารรับประทานเองในที่พักเวลาเดินทางเป็นครอบครัวเมื่อเทียบกับ 21% ของนักเดินทางคนเดียว ดังนั้น ความร่วมมือกับเชฟจึงช่วยให้แน่ใจได้ว่านักเดินทางแบบครอบครัวจะไม่พลาดสัมผัสประสบการณ์อาหารท้องถิ่น และสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารท้องถิ่นที่ได้ลิ้มลองระหว่างการเดินทางต่อหลังจากกลับบ้านแล้วได้อีก

การสำรวจพบผลหลากหลายในระดับภูมิภาค นักเดินทางแบบครอบครัวจากญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะทำอาหารรับประทานเองน้อยที่สุด โดยมีเพียง 23% ในทางตรงกันข้าม นักเดินทางจากอินเดีย 46% จีน 47% ไทย 64% และเกาหลีใต้ 66% มีแนวโน้มจะทำอาหารรับประทานเองในที่พักเวลาเดินทางเป็นครอบครัว

6 ใน 10 ของนักเดินทางอยากลองประสบการณ์และกิจกรรมใหม่ๆ
นอกจากความต้องการลองอาหารท้องถิ่น การสำรวจนี้ยังพบว่า 59% ของนักเดินทาง เอเชียแปซิฟิกทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจต้องการลองกิจกรรมหรือประสบการณ์ใหม่ๆ ระหว่างการท่องเที่ยวช่วงวันหยุด ยอดนี้เพิ่มสูงขึ้นในกรณีของนักเดินทางสิงคโปร์ 70% นักเดินทางอินเดีย 68% และนักเดินทางออสเตรเลีย 65% ซึ่งสนใจลองสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไป ส่วนนักเดินทางญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะลองกิจกรรมหรือการผจญภัยใหม่ๆ น้อยที่สุด โดยมีเพียง 31%

นอกจากแอร์บีแอนด์บีจะมีที่พักให้เช่าหลายแบบทั้งแบบแบ่งเช่าหรือบ้านทั้งหลัง แอร์บีแอนด์บียังมีประสบการณ์อาหารและเครื่องดื่มให้ผู้ที่ชื่นชอบอาหารด้วย ไม่ว่าคุณจะอยากหาอาหารกลางวันรับประทานในเดลี เดินชมตลาดและเรียนวิธีทำอาหารเกาหลีในเกาหลีใต้ หรือหัดทำมิโสะในญี่ปุ่น แอร์บีแอนด์บีก็จัดหาเตรียมไว้ให้คุณ

“ผลการสำรวจของเราพบว่า ผู้คนจากทั่วภูมิภาคไม่ว่าจะอายุหรือเพศอะไรต่างต้องการสัมผัสและทำความรู้จักสถานที่ที่ไปอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมชมเฉยๆ อาหารมีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และยังเป็นทางที่ง่ายที่สุดทางหนึ่งที่คุณจะสามารถสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนได้อย่างเต็มที่และใกล้ชิดไม่ว่าคุณจะเดินทางพร้อมครอบครัว เพื่อน หรือจะเดินทางคนเดียว ด้วยเหตุนี้ โครงการแอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) ที่นำ 4 เชฟจากเหล่าเชฟฝีมือดีที่สุดในภูมิภาค ทั้งเชฟเอียน กิตติชัย เชฟมานิช เมโรตรา เชฟโค เคนเท็ตสึ และเชฟโทนี ยู และเจ้าของที่พัก ‘ผู้ชื่นชอบอาหาร’ มาร่วมแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการทำอาหาร ความร่วมมือนี้ทำให้ได้สูตรอาหารรสชาติเยี่ยมที่เปี่ยมด้วยรสชาติแท้ๆ ของอาหารอินเดีย เกาหลี ไทย และญี่ปุ่น สำหรับให้นักเดินทางได้ลองทำระหว่างท่องเที่ยวพักผ่อนในที่พักแอร์บีแอนด์บีหรือตอนที่กลับบ้านไปแล้ว” ซิ่ว คัม ฮง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท แอร์บีแอนด์บีกล่าว

แคมเปญ แอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia)
แอร์บีแอนด์บี คิตเช่น ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) เป็นแคมเปญที่นำเชฟชั้นนำในเอเชีย เจ้าของที่พัก ‘ผู้ชื่นชอบอาหาร’ และนักเดินทางที่มองหาอาหารและรสชาติแบบท้องถิ่นแท้ๆ และแปลกใหม่มาพบกัน เชฟเจ้าของรางวัลทั้ง 4 ท่านของเราจะรังสรรค์สูตรอาหารที่ช่วยให้นักเดินทางอยู่กินแบบคนท้องถิ่นระหว่างการท่องเที่ยวหรือเมื่อเดินทางกลับบ้านไปแล้ว

นอกจากนี้ เจ้าของที่พักแอร์บีแอนด์บี ‘ผู้ชื่นชอบอาหาร’ ยังได้แบ่งปันอาหารจานโปรดที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อยให้นักเดินทางได้ลองทำตามเมื่อพักในที่พักแอร์บีแอนด์บีทั้งเชฟและนักทำอาหารที่ทำอาหารรับประทานเองที่บ้านได้คิดค้นสูตรอาหารที่ใช้ส่วนผสม 10 อย่างหรือน้อยกว่า หรือใช้เวลาทำน้อยกว่า 30 นาที

เกี่ยวกับแอร์บีแอนด์บี :
แอร์บีแอนด์บีก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 และมีพันธกิจที่จะสร้างโลกที่เป็นของทุกคนเวลาเดินทาง โดยการเชื่อมต่อนักเดินทางเข้ากับวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทาง ตลาดชุมชนของแอร์บีแอนด์บี ให้คุณได้เข้าถึงที่พักที่มีเอกลักษณ์นับล้านๆ แห่ง ตั้งแต่อพาร์ตเมนต์ วิลลา ไปจนถึงปราสาทหรือบ้านต้นไม้ในกว่า 34,000 เมือง 191 ประเทศ นอกจากนี้ แอร์บีแอนด์บียังให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์และเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนักเดินทางจะได้สำรวจสถานที่ที่คนท้องถิ่นแนะนำซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ในเมือง แอร์บีแอนด์บีขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชน และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ จากห้องว่างในบ้านของคุณ หรือแชร์ความหลงใหล ความสนใจ และเมืองของคุณเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แอร์บีแอนด์บี

วิธีทำการสำรวจ
ตัวเลขทั้งหมดมาจาก ยูโกฟ สิงคโปร์ (YouGov Singapore Pte.๗ ยกเว้นจะระบุที่มาอื่นไว้ โดยรวมยูโกฟได้สำรวจนักเดินทาง 6,979 คนจากทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่าง 7,269 คนที่เป็นตัวแทนประชากรในแต่ละประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย การสำรวจทำขึ้นช่วงวันที่ 11-14 กันยายน พ.ศ. 2560 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ตัวเลขได้ผ่านการจัดค่าน้ำหนักทางสถิติและเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ทั้งหมด (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ในแต่ละประเทศ

ไทย - เอียน กิตติชัย, เซเลบริตีเชฟเจ้าของรางวัลต่างๆ, ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ Cuisine Concept Co., กรุงเทพมหานคร
เส้นทางความสำเร็จในวงการอาหารของเชฟพงษ์ธวัช “เอียน กิตติชัย” เฉลิมกิตติชัยเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งที่เขาได้ตามมารดาไปซื้อของที่ตลาดสดตอนเช้ามืดเพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับร้านของมารดา เชฟเอียนทุ่มเทกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการนำเสนออาหารไทย

เชฟเอียนเริ่มมีชื่อเสียงในวงการอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากโรงแรมวาร์ดอร์ฟมองเห็นศักยภาพของเขาและได้สนับสนุนให้เขาได้เรียนต่อด้านการทำอาหารและได้ฝึกหัดทำอาหารที่ Claude’s ร้านอาหารฝรั่งเศสมีระดับ เส้นทางอาชีพของเขาที่เต็มไปด้วยรางวัลต่างๆ ได้นำพาเขาให้เดินทางไปทั่วโลก จากออสเตรเลียสู่นิวยอร์ก อินเดีย สเปน และกลับมาที่ไทย

ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 เชฟกิตติชัยได้รับรางวัล Ordre du MériteAgricoleOfficier จากเฟรนช์รีพับลิก สำหรับผลงานที่โดดเด่นในด้านศาสตร์การทำอาหารและเกษตรกรรม นอกจากเขาจะได้เปิดร้านอาหารทั่วโลกแล้ว เชฟเอียนยังมีผู้ติดตามผลงานจำนวนมาก (15,000,000 คน) จากผลงานตำราอาหารที่ได้รับรางวัล และตำแหน่งเซเลบริตีเชฟในรายการเชฟ กระทะเหล็ก ประเทศไทย

ความชื่นชอบสิ่งท้าทายและความสามารถในการทำให้ผู้คนได้สานสัมพันธ์และมีประสบการณ์ร่วมกันผ่านอาหารไทยท้องถิ่นของเชฟเอียน ทำให้เชฟเอียนเป็นพันธมิตรที่เหมาะกับแคมเปญ แอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) เขาจะแบ่งปันความสุขในการทำอาหารไทยกับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

อินเดีย - มานิช เมโรตรา, เชฟ, ร้านอาหารอินเดียน เอสเซนส์นิวเดลี &นิวยอร์ก
เชฟมานิช เมโรตรา เกิดและเติบโตในเมืองปัฏนา รัฐพิหาร เขาเริ่มหลงใหลการทำอาหารในช่วงที่กำลังศึกษาด้านการจัดการโรงแรมที่เมืองมุมไบ สไตล์การทำอาหารของเขาจัดเป็นแบบ “การทำอาหารอินเดียสมัยใหม่” หรือ “อาหารอินเดียที่มีกลิ่นอายความเป็นนานาชาติ”

เชฟเมโรตราใช้เวลาเดินทางทั่วเอเชีย 9 ปีเพื่อเรียนรู้เรื่องการทำอาหารทั่วเอเชีย ก่อนจะเปิดร้านอาหารแห่งแรกของตัวเองชื่อ อินเดียน เอสเซนส์ ในเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดียในปี พ.ศ. 2552 เชฟเมโรตราได้รับรางวัลเชฟที่ดีที่สุดในอินเดีย จากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และรางวัล VirSanghvi Award (พ.ศ. 2553&2555) และถ้วยรางวัลเชฟแห่งปี ในงาน อินเดียน เรสเตอรองต์ อวอดส์ ในปี พ.ศ. 2555 ก่อนที่ร้านอินเดียน เอสเซนส์จะได้รับ “ซาน พาเลกริโน : ร้านอาหารที่ดีที่สุดในอินเดีย” จาก 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอชีย ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559

ความร่วมมือของแอร์บีแอนด์บีกับเชฟเมโรตราในแคมเปญ แอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) นำเสนอความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหารอินเดียสมัยใหม่ เชฟเมโรตราประดิษฐ์นานาสูตรอาหารที่ทั้งง่ายและใช้เวลาทำน้อย และรวมเอาส่วนผสมท้องถิ่นและรสชาติลึกล้ำไว้ด้วยกันสำหรับนักเดินทางในยุคปัจจุบัน

ญี่ปุ่น - โค เคนเท็ตสึ, เชฟ, ผู้ร่วมออกรายการทีวี และผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารมากกว่า 40 เล่ม, โตเกียว
เชฟโค เคนเท็ตสึค้นพบความรักในการทำอาหารจากการคอยช่วยมารดา อิริน ลี ซึ่งเป็นนักทำอาหารเช่นกัน เขาชื่นชอบการคิดค้นสูตรอาหารที่ง่าย ดีต่อสุขภาพ และใช้ส่วนผสมตามฤดูกาลจากท้องถิ่น

ในฐานะทูตสนับสนุนเรื่องการศึกษาอาหารและการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการทำอาหาร เชฟเคนเท็ตสึซึ่งมีบุตร 2 คนได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับอาหาร 40 เล่ม เช่น “Manpukugohan for Children” “Oyatsumeshi”, “Bento” และ “Koh Kentetsu’s OyakoShokudo” เขายังเป็นเซเลบริตีเชฟที่ไปปรากฏตัวในรายการทำอาหารทางทีวีและนิตยสารอย่างสม่ำเสมอ

แอร์บีแอนด์บีเชื่อว่าทุกคน “รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้ทุกที่” และแคมเปญแอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) ช่วยสานสัมพันธ์ของผู้คนผ่านอาหาร มุมมองของเชฟเคนเท็ตสึที่มองว่าอาหารเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตและประสบการณ์ของการเป็นพ่อเข้ากันได้ดีกับแอร์บีแอนด์บี เขาจะแบ่งปันตัวอย่างจากชีวิตจริงและเคล็ดลับการทำอาหารเพื่อให้ครอบครัวนักเดินทางได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางอย่างสมบูรณ์ที่สุดผ่านการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

เกาหลีใต้ - โทนี ยู, เชฟมิชลินสตาร์, เจ้าของและเชฟประจำ Dooreyoo, โซล
เชฟโทนี ยู เติบโตในจังหวัดคังวอน ซึ่งเป็นเมืองชนบท เขาได้สืบทอดความรักในส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติและมีความสดใหม่จากคุณย่าและบิดาของเขา เชฟโทนีซึ่งเป็นเชฟมิชลินสตาร์เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเกาหลีร่วมสมัยซึ่งอุดมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติในท้องถิ่น

ในช่วงแรกของเส้นทางอาชีพของเขา ช่วงเวลาที่ได้ทำงานที่อะควา ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาวในซานฟรานซิสโกช่วยผลักดันเขาเข้าสู่เวทีระดับโลก ก่อนที่เชฟโทนีจะกลับสู่เกาหลีใต้ในฐานะเอ็กเซกคิวทีฟเชฟในร้านอาหารเกาหลีสมัยใหม่หลายแห่งรวมถึง 24 ซีซัน (24 Season) ซึ่งเป็นที่ที่เขาได้รับมิชลินสตาร์ของตัวเอง
ปัจจุบันเชฟโทนีเป็นเจ้าของและเชฟประจำ Dooreyoo ร้านอาหารเกาหลีร่วมสมัย ซึ่งเสิร์ฟอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมออแกนิกและเครื่องแกงหมักแบบดั้งเดิม

ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของเชจูแอร์บีแอนด์บี ได้ร่วมกับเชฟโทนีในการรังสรรค์อาหารที่นำเสนอรสชาติแนวเกาะและสไตล์สุขภาพ การทำอาหารท้องถิ่นแบบสมัยใหม่ของเขารวมไปถึงการจับคู่อาหารกับเครื่องดื่มและการไม่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร สูตรอาหารสำหรับแคมเปญ แอร์บีแอนด์บี คิตเชน ออฟ เอเชีย (Airbnb Kitchens of Asia) จะอัดแน่นด้วยรสชาติแบบเกาหลีโดยปราศจากวัตถุเจือปนอาหาร
กำลังโหลดความคิดเห็น...