xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ จับมือ AIT หนุนธุรกิจ Start Up

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา ระหว่าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ start up ให้สามารถเติบโตขึ้นในระดับธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ ผ่าน BiiC@AIT สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center) ซึ่งบางจากฯ ร่วมกับเอไอทีจัดตั้งขึ้น พร้อมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก และให้ทุนวิจัยในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ เมื่อเร็วๆ นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...