xs
sm
md
lg

จับตาประชุมครม.พรุ่งนี้เคาะแก้ปัญหาปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก.

เผยแพร่:

จับตาการประชุมคสช.และครม.พรุ่งนี้(20มิ.ย.) แก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ส.ป.ก. ครอบคลุมกิจการปิโตรเลียม พลังงานทดแทนและเหมืองแร่ "วิษณุ"เผยมี 4 แนวทาง โดย ม.44 เป็น 1 ใน 4 แนวทางที่มีลุ้น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (20 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเมื่อวันที่1 มิ.ย.2560 เพิกถอนระเบียบ เรื่อง”การให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฎิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ.2541 ที่ใช้พิจารณาอนุญาตสำหรับกิจการปิโตรเลียมส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับสัมปทานสำรวจและผลิต 7 รายต้องหยุดผลิตโดยเฉพาะแหล่งสิริกิตติ์(S1) ซึ่งเบื้องต้นมี 4 แนวทาง
สำหรับ 4 แนวทาง ได้แก่ 1.การถอนสภาพที่ดิน ส.ป.ก. แต่สภาพที่ดินจะเปลี่ยนไปเป็นที่ดินราชพัสดุ กระทรวงคลังจะเข้ามาดูแลแทน และการจัดส่งรายได้การใช้ที่ดินส.ป.ก.ที่เข้าสู่กองทุนพัฒนาเกษตรกรที่มีการจัดส่งรายได้อยู่ในปัจจุบันจะหยุดชะงักซึ่งผู้เสียประโยชน์ก็คือเกษตรกร 2.การแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก.ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 3.การออกระเบียบภายใต้เงื่อนไขข้อกฎหมาย ส.ป.ก.เพื่อปลดล็อกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ตามมาตรา 19 และ 30 แต่ก็จะไม่ครอบคลุมกิจการปิโตรเลียม และ 4.การใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ตามม. 44 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.ในส่วนที่มีปัญหา

"การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ก็ให้แนวทางแก้ไขไว้ 6-7 แนวทางซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ”นายวิษณุกล่าว
แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า ยอมรับว่าแนวทางแก้ไขที่จะครอบคลุมทั้งกิจการเหมืองแร่ พลังงานทดแทน และ ปิโตรเลียมทีเดียวและเร็วสุดคงจะเป็นการใช้อำนาจม.44 แต่ทั้งนี้คงจะอยู่ที่การตัดสินใจของนายกฯเป็นสำคัญ โดยจากการประชุมทางกระทรวงพลังงานได้รายงานถึงกิจการปิโตรเลียมที่หยุดผลิตในพั้นที่ ส.ป.ก. รวม 7 ราย

ส่งผลให้กระทบกับปิโตรเลียมที่หายไป น้ำมันดิบ 16,000บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 50%ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบบนบก มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาทต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 110 ล้านลบ.ฟุต ต่อวัน คิดเป็น 69% ของการผลิตก๊าซบนบก มูลค่า 19.25 ล้านบาทต่อวัน ก๊าซธรรมชาติเหลว 100 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 25% ของการผลิตบนบก มูลค่า 0.175ล้านบาทต่อวัน รวมมูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด 47.4 ล้านบาทต่อวัน นอกจากนี้ยังกระทบรายได้เข้ารัฐจากการจัดเก็บค่าภาคหลวงประมาณ26 ล้านบาทต่อวัน โดยจำนวนดังกล่าว เป็นส่วนที่ต้องจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.55 ล้านบาทต่อวัน

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การให้สัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ใดๆ หากมีแปลงสัมปทานอยู่ในพื้นที่ส.ป.ก. กรมฯได้กำชับและสั่งการให้บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบในการเข้าพื้นที่อย่างเคร่งครัด สำหรับแปลงสัมปทานในพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นั้น ได้รับสัมปทานเมื่อปี พ.ศ. 2522 และบริษัทผู้รับสัมปทานมีการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมและมีการผลิตน้ำมันดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อนที่จะมีการกันพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ซึ่งต่อมาเมื่อมีการประกาศพระราชกำหนดพื้นที่ ส.ป.ก. บริษัทผู้รับสัมปทานก็ได้ดำเนินการยื่นขออนุมัติเข้าใช้พี้นที่ตามกฎระเบียบของ ส.ป.ก.อย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน
กำลังโหลดความคิดเห็น...