xs
xsm
sm
md
lg

“จิรุตถ์” ผ่านเกณฑ์การสรรหา รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการ “ทีเส็บ” คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ทีเส็บ” เดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ “ไร้สุญญากาศ” หลัง “ผอ.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย” ครบวาระ วันที่ 15 พ.ค. 60 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ลงมติเอกฉันท์ เลือก “จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา “ รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ “ทีเส็บ” ขึ้นตำแหน่งแทน หลังแสดงวิสัยทัศน์ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้เหนือคู่แข่ง 3 ราย คาดไม่เกิน 30 วันจากนี้สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการ ด้านประธานบอ์ด “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” แย้มแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เป็นนวัตกรรมใหม่ในรอบ 10 ปี เน้นความสำคัญด้านการประสานงานภาครัฐและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ มากกว่าการให้เงินอุดหนุนที่ยึดเป็นหลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปิดเผยว่า ตามที่ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.(ทีเส็บ) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พ.ค.ศกนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สสปน. นำโดย นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-27 มี.ค. 60 นั้น

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นก่อนประกาศเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 60 ว่า มีผู้ผ่านการพิจารณา 3 ราย คือ 1.1 นายฉันทลักษณ์ ฮีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด 2. นายอรรคพล สรสุชาติ ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ หรือ “กรอ.ไมซ์” และอดีตผู้อำนวยการ “ทีเส็บ” และ 3. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ “ทีเส็บ”

จากนั้นผู้ผ่านการพิจารณาทั้ง 3 รายได้เข้ารับการทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 ก่อนจะเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 ผลปรากฏว่า นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สามารถแสดงวิสัยทัศน์ในการจัดการเชิงระบบได้ดียิ่ง ทั้งยังมีข้อคิดในการสัมภาษณ์ที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง จึงผ่านมติของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ “ทีเส็บ” คนใหม่

นายวีระศักดิ์กล่าวอีกว่า กระบวนการจากนี้ไปจะมีอีก 5 ขั้นตอน คือ 1. นัดหมายนายจิรุตถ์เพื่อเจรจาเรื่องค่าตอบแทนตามกรอบที่กำหนดตั้งแต่ 1-3 แสนบาท 2. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (บอร์ด) ให้ความเห็นชอบ 3. ตกลงเกณฑ์การประเมินผู้อำนวยการคนใหม่ 4. ขอรับความเห็นชอบจาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล “ทีเส็บ” ก่อนที่จะแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกเชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อรับทราบ และ 5. ลงนามสัญญาจ้างเป็นวาระ 4 ปี โดยคาดว่ากระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนจะแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากนี้
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
“ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 60 นายจิรุตถ์จะทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ ทีเส็บ ในฐานะรองผู้อำนวยการที่มีอาวุโสสูงสุด ก่อนที่จะมีการประกาศให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอย่างเป็นทางการต่อไป โดยแต่ละปีจะมีการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งตามคู่มือการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของ ก.พ.ร. ซึ่งมีความเข้มงวดหน่วยงานขององค์การมหาชนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ยกตัวอย่างเช่น หากสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายจะได้รับการประเมินเพียงผ่านเกณฑ์ ยกเว้นถ้าสามารถทำผลงานได้เกินกว่าเป้าหมายจึงจะได้รับการประเมินในระดับดี เป็นต้น”

นายวีระศักดิ์กล่าวด้วยว่า แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของ “ทีเส็บ” นับจากนี้ไปจะเน้นการตอบสนองนโยบายส่งเสริมไมซ์ในต่างจังหวัดมากขึ้น ขณะเดียวกันยังจะให้ความสำคัญในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะ Non-Financial Incentive มากกว่าการสนับสนุนเงินอุดหนุนเป็นหลักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในรอบ 10 ปี

“สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้คือในงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย THAIFEX - World of Food Asia 2017 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะมีการให้บริการ Green Lane ณ สนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถขนถ่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในลักษณะเดียวกับ MICE Lane ที่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยช่องทางพิเศษที่ได้รับทั้งความสะดวกและรวดเร็ว”

นายวีระศักดิ์กล่าวด้วยว่า “ทีเส็บ” ยังจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Work Permit ให้ผู้มาร่วมงานด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยอาจมีบริการจัดส่งถึงสถานที่ในกรณีที่อยู่สถานที่ห่างไกล รวมถึงการออกแบบศูนย์ข้อมูลการวิจัยการตลาด โดยใช้แม่แบบจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการให้บริการไวไฟฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเป็น Mega Data ว่า ผู้มาร่วมงานใช้บริการ ณ จุดใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และส่งข้อมูลมากที่สุดช่วงใด ฯลฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้ผู้มาร่วมงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

อนึ่ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในปี 2545 โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแล้ว 4 ท่าน ดังนี้ นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา (12 ม.ค. 47-7 ส.ค. 49) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (1 ต.ค. 50-31 มี.ค. 52) นายอรรคพล สรสุชาติ (1 พ.ย. 52-31 มี.ค. 55) และนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (16 พ.ค. 56-15 พ.ค. 60) โดยที่ผ่านมาระหว่างการรับตำแหน่งของผู้อำนวยการคนใหม่จะมีผู้ดำรงตำแหน่ง “รักษาการผู้อำนวยการ” เป็นการชั่วคราวกำลังโหลดความคิดเห็น...