xs
xsm
sm
md
lg

“ทีเส็บ” เปิดตัวเว็บไซต์หน้าปัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ”
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ทีเส็บ” ขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ผลักดันการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี มุ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจในกลุ่มไมซ์ในประเทศไทยให้มากขึ้นเป็น 3 ล้านคน และสร้างรายได้ 557 พันล้านบาทต่อปีภายในปี 2579 ผนึกความร่วมมือระดับโลกระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดตัวเว็บไซต์หน้าปัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก หวังเป็นกลไกติดตามการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวโลก

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยในระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสภาการเดินทางและการเที่ยวเที่ยวโลกว่า “ทีเส็บ” และอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยจะผลักดันการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจในกลุ่มไมซ์ในประเทศไทยให้มากขึ้นเป็น 3 ล้านคน และสร้างรายได้ 557 พันล้านบาทต่อปีภายในปี 2579 ขณะที่ในปี 2558 ไทยมีรายได้จากธุรกิจไมซ์ประมาณ 222.7 พันล้านบาท สร้างงานในประเทศกว่า 1.64 แสนอัตรา

“ทีเส็บ” ยังมีการเปิดตัวเว็บไซต์หน้าปัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Dashboard) ซึ่งเป็นกลไกในการติดตามว่าการท่องเที่ยวมีส่วนอย่างไรต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเว็บไซต์นี้เกิดจากความร่วมมือระดับโลกระหว่างหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลบนหน้าปัดฯ แสดงถึงตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ได้แก่ การลดความยากจน ความเท่าเทียมกันในการเดินทาง การก่อคาร์บอนฯ การผลิตอย่างยั่งยืน พื้นที่คุ้มครอง ความเสมอภาคทางเพศ และเรื่องความมั่นคง

ศาสตราจารย์ ซูซาน เบ็คเค็น จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ (Griffith University) ประเทศออสเตรเลีย หนึ่งในแกนนำที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาได้ยกตัวอย่างในด้านความเท่าเทียมทางการเดินทางว่า ประเทศที่มีการเดินทางมากที่สุด 10 ประเทศ มีส่วนแบ่งขาเข้าถึง 49% และด้านขาออกถึง 56% ของการเดินทางทั้งโลก ถือเป็นความท้าทายที่จะกระจายการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ มากกว่านี้
ดร.ทาเลบ ริฟาย เลขาธิการองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)
ด้าน ดร.ทาเลบ ริฟาย เลขาธิการองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) เปิดเผยว่า ปี 2559 มีการเติบโตด้านการเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในอัตรา 3.9% คิดเป็นจำนวนนักเดินทางกว่า 1.235 พันล้านคน ทั้งยังคาดการณ์ด้วยว่าจะเติบโตไปจนถึง 1.8 พันล้านคนในปี 2573

สำหรับปี 2560 องค์การสหประชาชาติจัดให้เป็น “ปีสากลแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา” (International Year of Sustainable Tourism for Development) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) ครอบคลุม 5 ประเด็น คือ 1) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมทางสังคม การจ้างงาน และลดความยากจน 3) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อสภาพโลกร้อน 4) ความหลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรม 5) ความเข้าใจร่วมกัน สันติภาพ และความมั่นคง

ทั้งนี้ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของปีสากลแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาคือ www.tourism4development2017.orgกำลังโหลดความคิดเห็น...