xs
xsm
sm
md
lg

ชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าฯ ต่อยอดจัดงาน Intelligent Warehouse 2017

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสราวุฒิ เล้าประเสริฐ ประธานชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ
ผู้จัดการรายวัน 360 - ชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการจัดสัมมนาการพัฒนาระบบคลังสินค้าสมัยใหม่เพื่อธุรกิจยุคดิจิตอล หวังให้ผู้ประกอบการเข้าถึงพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี พ.ศ. 2558 มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0

นายสราวุฒิ เล้าประเสริฐ ประธานชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ เปิดเผยว่า หลังจากที่ชมรมฯ ร่วมกับ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด จัดงาน Intelligent Warehouse งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการเมื่อปี 2558 ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้แสดงงาน ผู้เข้าชมงาน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง คณะผู้จัดงานจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Intelligent Warehouse ต่อเนื่องขึ้นทุก 2 ปี โดยในปี 2559 ได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนาระบบคลังสินค้าสมัยใหม่เพื่อธุรกิจยุคดิจิตอลในงาน “ร่วมพัฒนาคลังสินค้า มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0” และเพื่อให้เข้าถึงพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี พ.ศ. 2558 อย่างแท้จริง

หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยประเทศไทยต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจต้องตื่นตัวกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งนี้

“ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลมากขึ้น รวมทั้งขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม e-Commerce, e-Document และ e-Learning ซึ่งล้วนเป็นการวางรากฐานการพัฒนาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งสิ้น”

นายสราวุฒิกล่าวอีกว่า จุดเด่นที่สำคัญในยุคนี้คือความสามารถในการเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ทำให้สามารถผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละราย การบริหารจัดการลอจิสติกส์และซัปพลายเชนนับตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อ การนำเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ จนกระทั่งจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า มีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถขององค์กรรองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ ทุกองค์กรควรเริ่มที่จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีจุดแข็งคือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในอนาคต โดยต้องเริ่มกำหนดนโยบายและแผนการทำงานที่ชัดเจน เน้นการพัฒนางานด้านการปรับปรุงลอจิสติกส์และซัปพลายเชนให้เป็นมาตรฐาน กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา” นายสราวุฒิกล่าวในที่สุด
นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด
ทางด้าน นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวถึงการพัฒนาเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการว่า การจัดงาน Intelligent Warehouse เป็นงานประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น PICK and PACK, STORE and LOAD, MOVE and LIFT, LOGISTICS IT, MANAGE and SERVICE โดยผู้เข้าชมงานคือกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้าน Retail, Process Manufacturing, Logistics/Freight, Government /Regular ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องแต่งกาย
เป็นต้น

“เราได้ยกคลังสินค้าของจริงมาไว้ภายในอาคารแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมงานทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศจริงและรู้ระบบการทำงานภายในคลังสินค้าอย่างเจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์มาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการในคลังสินค้า รวมไปถึงการสาธิตจำลองการทำงานเบิกจ่ายสินค้าที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของระบบจัดเก็บ กระบวนการเบิกจ่ายและระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ บริการจัดการคลังสินค้า แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้าและความอัจฉริยะของระบบจัดการคลังสินค้า”

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้า และอุปกรณ์หลักที่ใช้งานในคลังสินค้า เช่น พัลเลต รถยก และแบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บ ระบบบาร์โค้ด ระบบพื้นคลังสินค้า ระบบการทำป้าย และสัญลักษณ์สินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ฯลฯ

ในส่วนของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “ร่วมพัฒนาคลังสินค้า มุ่งหน้าสู่ Thailand 4.0” ครั้งนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ การต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า แนวทางการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปพัฒนาคลังสินค้าของตนเองให้มีความทันสมัยและมีความอัจฉริยะต่อไป ซึ่งจะแสดงถึงขั้นตอนการทำงานของระบบคลังสินค้าทุกขั้นตอน อีกทั้งยังพบกับกิจกรรมสัมมนาที่จะมาให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ และระบบภายในคลังสินค้าอย่างมากมายและหลากหลาย รวมถึงการเข้าใจในพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ปี พ.ศ. 2558 อย่างแท้จริง

นายภูษิตกล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ จะมีการจัดงาน Intelligent Warehouse 2017 ในวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงานแล้ว เช่น SSI Schaefer, OGA International, Jungheinrich, Interroll, Dynamic IT Solutions, Statec-Binder เป็นต้น ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2640-8013กำลังโหลดความคิดเห็น...