xs
xsm
sm
md
lg

เอกชนทั่วโลกกว่า 2 พันรายร่วม THAIFEX เร่งแผนดันส่งออกธุรกิจอาหารไทยเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“มาลี โชคล้ำเลิศ” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้จัดการรายวัน360 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยงาน THAIFEX-World of Food Asia งานแสดงสินค้าและอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารตั้งแต่ปี 2552-2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำความพร้อมการจัดงานปีนี้ ดึงผู้ร่วมจัดงานจากทั่วโลกกว่า 1,900 บริษัท จาก 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมขยายพื้นที่จัดงาน 10,000 ตร.ม. มั่นใจมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทยจะเติบโตขึ้น พร้อมเดินหน้าวางนโยบายผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยรวมทั้งธุรกิจบริการร้านอาหารให้ขยายตัวในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “งาน THAIFEX-World of Food Asia ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ ช่วยกันผลักดันให้งานนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมอาหารโลก สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคการส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทยให้เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปตลาดสำคัญ เช่น ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2552-2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 17% ต่อปี โดยในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปยังจีนมีมูลค่าถึง 30,740 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปจีนในปี 2552 เกือบสามเท่าตัว

นอกจากนี้ ในปี 2559 แนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารไทยไปจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในเดือนมกราคม 2559 มูลค่าการส่งออกขยายตัวสูงถึง 45% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าอาหารส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดจีน เช่น ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ สินค้าประมง กุ้ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง ปลา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องดื่ม เป็นต้น

“การจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” เพื่อยกระดับสร้างการยอมรับในสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารไทย รวมทั้งขยายฐานการส่งออกสินค้าและบริการอาหารไทยสู่ตลาดโลก งานนี้มีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศและระดับภูมิภาค จากการที่ผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศนำสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีและบริการด้านอาหารทุกประเภท พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่มาจัดแสดง งานนี้จึงเป็นเวทีเจรจาการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ขยายวงกว้าง และกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” นางมาลีกล่าวเพิ่มเติม

การจัดงานนี้ยังมีบทบาทในการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ โดยในปี 2558 มียอดเงินหมุนเวียนตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน จำนวน 8,189.00 ล้านบาท วันเจรจาธุรกิจมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทันที 1,406.00 ล้านบาท และยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี 6,709.20 ล้านบาท ระหว่างวันจำหน่ายปลีก ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าปลีก คิดเป็นมูลค่า 73.80 ล้านบาท และในปี 2559 นี้คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในวันธุรกิจและมูลค่าการจำหน่ายปลีกจะไม่ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ด้านการประมาณการรายได้เข้าประเทศจากผู้เข้าชมงานจากต่างประทศที่มาร่วมงานในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าชมงาน (Visitors) ชาวต่างประเทศจำนวน 6,422 คน และผลการสำรวจค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายในประเทศไทยจำนวน 108,164 บาท/คน/ทริป จึงประมาณการได้ว่าประเทศไทยมีรายได้จากผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศต่องาน THAIFEX 2015 เท่ากับ 694.63 ล้านบาท

สำหรับคู่ค้าสำคัญของไทยที่เข้าร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia จาก 10 ประเทศแรกเรียงตามลำดับจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมนี อิตาลี สิงคโปร์ เวียดนาม และตุรกี ส่วนประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยที่เยี่ยมชมและเจรจาการค้าภายในงานมากที่สุด 10 ประเทศแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี เวียดนาม ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ผ่านการจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia อาทิ (1) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมงานและมีแผนการขยายพื้นที่การจัดงานในแต่ละปี โดยการจัดงานในปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ตร.ม. เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าร่วมงาน (2) กลยุทธ์ในการผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากล เช่น การจัดการฝึกอบรม/สัมมนาภายในงานในหัวข้อเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมอาหาร และทิศทางการตลาดสินค้าอาหาร และ (3) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกภายในงาน โดยมีคูหาให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และให้บริการผ่านสายด่วน DITP Call Center 1169

งาน THAIFEX-World of Food ASIA 2016 จะจัดให้มีวันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. และวันจำหน่ายปลีกระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-20.00น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th และ www.thaitradefair.com หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169กำลังโหลดความคิดเห็น...