xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศ 15 รายชื่อผู้สมัครกรรมการนโยบาย “ไทยพีบีเอส” พร้อมกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ 14 ต.ค.57

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“เดชอุดม ไกรฤทธิ์” ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ “ไทยพีบีเอส”
คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. คัดเลือกผู้สมัครเหลือ 15 คน แบ่งเป็นด้านกิจการสื่อสารมวลชน 7 คน ด้านบริหารจัดการองค์กร 4 คน และด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 4 คน เตรียมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 14 ต.ค.57

เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ “ไทยพีบีเอส” ได้นัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบแรก จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 54 คน โดยมีผู้สนใจส่งใบสมัคร แบ่งเป็นด้านกิจการสื่อสารมวลชน 20 คน ด้านบริหารจัดการองค์กร 15 คน และด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 19 คน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาผู้สมัครในรอบแรก โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้น รวมไปถึงแนวคิด วิสัยทัศน์ โดยคณะกรรมการทุกท่านทำงานกันอย่างอิสระและไม่มีแรงกดดันใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าอาจยากหน่อยเพราะคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละท่านค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก มีทั้งอดีตข้าราชการ นักวิชาการ อาจารย์ และผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ซึ่งในแต่ละตำแหน่งเราก็จะพิจารณาด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป เช่น ตำแหน่งด้านการบริหารจัดการองค์กร นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว เรายังมองไปถึงประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร ที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาองค์กรแห่งนี้เดินทางไปสู่เป้าหมายในยุคปัจจุบันที่สื่อทีวีมีการแข่งขันสูง

สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ มีดังนี้
ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 7 คน ได้แก่ นายปรีชา มานะวาณิชเจริญ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม นายไพศาล สุทธาวรางกูล นายยุทธนา วรุณปิติกุล น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ด้านบริหารจัดการองค์กร จำนวน 4 คน ได้แก่ นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม น.อ.ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม และ รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ นางทศสิริ พูลนวล นายบุญส่ง ชเลธร และนายไมตรี จงไกรจักร์

หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์www.thaipbs.or.th/BOGSelection เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยสามารถส่งข้อมูลได้ที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อหน้ากรรมการสรรหา ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โดยเริ่มจากการแนะนำตนเอง แสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามคนละ 20 นาที


กำลังโหลดความคิดเห็น...