xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มดารา “กรีน คอนเนคท์” บินศึกษา“อีโคซิสเต็ม”สานต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อเร็วๆนี้ ดารากลุ่ม Green Connect (กรีน คอนเนคท์) นำโดย น็อต วรฤทธิ์, หมอก้อง สรวิชญ์, จินนี่ ธนิดา, แพง พรรณชนิดา และโบ เบญจวรรณ ได้เดินทางสู่เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาเรื่องของ Ecosystem (อีโคซิสเต็ม)หรือการพัฒนาระบบนิเวศน์ตามแหล่งน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร ในเมืองต่างๆของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการฟิ้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ โดยเกิดจากระบบเทคโนโลยีที่ดีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน

สำหรับสถานที่ที่กลุ่มกรีน คอนเนคท์ได้มีโอกาสไปศึกษานั้น มีหลายพื้นที่ เช่น Taketomi City (ทาเคะโทมิ ซิตี้), Handa City (ฮานดะ ซิตี้) จังหวัด Aichi (อะอิจิ), อ่าวมิกาวา (Mikawa) อ่าวอิเสะ (Ise) ซึ่งคนในชุมชนตามแหล่งน้ำและท้องทะเลเหล่านี้ได้มีการนำ “EM Technology”(อีเอ็ม เทคโนโลยี) หรือการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาทำการบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว กลุ่ม Green Connect ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาการนำ EM Technology มาใช้ในการพัฒนาผืนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ที่ Korin Farm (โคริน ฟาร์ม) จังหวัด Aichi (อะอิจิ) ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช อย่างเช่น แครอท และ หัวไชเท้า ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากฟาร์มแห่งนี้มีขนาดใหญ่และรสชาติดีอีกด้วย


นอกจากนี้ดารากลุ่ม Green Connect ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก Shirakawa-go (ชิราคาวาโกะ) ที่ถือเป็นแบบอย่างของเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และปิดท้ายด้วยการแวะชมโรงงานเผาขยะของประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์บำบัดและควบคุมมลพิษโทงาริ (Togari Clean Center) รวมทั้งเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีขาวภายใน Toyota City ด้วย

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ ทำให้กลุ่ม Green Connect เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในสังคม เริ่มตั้งแต่เยาวชนซึ่งมีการศึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมในทุกโรงเรียนและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งกลุ่มกรีนคอนเนคท์เตรียมนำความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาเผยแพร่ต่อให้คนไทยได้รับรู้มากที่สุด เพื่อให้คนไทยเราหันมาสนใจและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยกิจกรรมต่อไปทางกลุ่มตั้งใจว่าจะจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชน และหวังว่าจะมีโอกาสได้นำความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศของเราต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของ “EM Technology” ซึ่งเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยทุกคนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจริงและเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล โดยกลุ่มกรีน คอนเนคท์ก็กำลังเตรียมทำโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบให้กลับมาใสดังเดิมด้วย EM Ball ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของกรีนคอนเนคท์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...