xs
xsm
sm
md
lg

“ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์” ว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับนโยบายสานงานต่อก่องานใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จบปีงบประมาณทุกครั้ง ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งสำหรับผู้ที่รับราชการ โดยเฉพาะตำแหน่งที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาชีพการรับราชการคือ ”ปลัดกระทรวง” สำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวงน้องใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาครบ 4 ปี และ ในวันที่ 1 ตุลาคมศกนี้ที่เริ่มปีงบประมาณ 2551 เป็นโอกาสเดียวกันกับการเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ของ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว นับเป็นปลัดคนที่ 3 ของกระทรวงนี้ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

“ ศศิธารา” ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯคนใหม่ กล่าวว่า งานของปลัดกระทรวง และสำนักงานปลัด เป็นเสมือนงานแม่บ้าน ที่คอยดูแลทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯให้มีการทำงานอย่างคล่องตัว มีการทำงานที่ประสานความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ไปพร้อมกับการรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ด้านแนวทางการทำงาน คือ สานงานต่อก่องานใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เลือกทำในเรื่องเร่งด่วนก่อนเป็นอันดับแรก เช่น การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามหลักสูตรการบริการ ภายใต้กรอบความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีการประชุมครั้งใหญ่ในปี 2553 เพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการด้านวิชาชีพท่องเที่ยว เร่งสานงานต่อในโครงการของปลัดคนปัจจุบัน เช่น การผลักดันให้สำนักงานกีฬาและนันทนาการจังหวัด ซึ่งมีเกือบทุกจังหวัด ร่วมดูแลงานด้านการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด นโยบายวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยจัดตั้งสถาบันสปอต อคาเดมี เป็นต้น

"ศศิธารา" จบปริญญาตรีอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโทและปริญญาเอก อักษรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 (วปอ. 46)เริ่มรับราชการที่กรมศิลปากร และ เป็นรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเป็น เลขานุการกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิกของคณะผู้แทนแห่งยูเนสโก เป็น Rapporteur ในการแก้ไขพิธีสาร (Protocol) แนบท้ายอนุสัญญากรุงเฮก

ปี 2541 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพลศึกษา และเมื่องตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว(สพท.)ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯและประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน , รองประธานคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกขององค์การการท่องเที่ยวโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...