xs
xsm
sm
md
lg

แนวโน้มตลาดดนตรีของผู้บริโภคชาวเอเชีย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปัจจัยสามประการที่ทำให้ตลาดทางดนตรีสำหรับผู้บริโภคเฟื่องฟูอย่างมากคือ ความสะดวก การรวมกัน และโอกาสในการเติบโต เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในตลาดทางดนตรีสำหรับผู้บริโภคในเอเชีย โดยอ้างจาก Branded, MTV และการสำรวจ Music Matters ที่เผยแพร่ออกมาใน 2007 Matters Asia Pacific Music Forum ในฮ่องกง

The Braded, MTV และ การสำรวจ Music Matters ได้สัมภาษณ์ผู้คนจำนวน 3,857 คนในเมือง มีอายุระหว่าง 15 ถึง 34 ปี ใน 10 ตลาดสำคัญ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านดนตรี กิจกรรม และ ทัศนคติ การสำรวจครอบคลุมที่ประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย ได้เริ่มทำการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2007 ผ่านทางโทรศัพท์และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวของการสำรวจ AsiaBus ที่เป็นการสำรวจแบบรายเดือน

ความสะดวก
นายเครก ฮาร์วี่ ผู้อำนวยการของซินโนเวตในด้าน media กล่าวว่าการสำรวจ Music Matters แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเอเชีย นั้นให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ใช้ฟังดนตรีมากพอๆกับที่พวกเขาชอบดนตรี และชาวเอเชียใช้เทคโนโลยีในการฟังเพลง เช่นการใช้คอมพิวเตอร์, เครื่องเล่น mp3 และโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้การฟังเพลงสะดวกและง่ายขึ้น

“จำนวน 51% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาจะฟังเพลงมากขึ้นเมื่อพวกเขามีเครื่องเล่น mp3 หรือ มีโทรศัพท์มือถือที่ฟังเพลงได้”

ขณะที่ทั่วทั้งภูมิภาค 56% ของผู้บริโภคมีการฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ 53% ฟังเพลงผ่าน mp3 ในเดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความสะดวกในการเข้าถึงดนตรีจะมีมากเพียงใด วิธีเก่าๆที่เราเคยใช้ก็ไม่ควรถูกละเลย เพราะประเทศเอเชียบางประเภทนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็มีการใช้ควบคู่กันไป นายเอียน สจ๊วต MTV Networks Asia VP Research & Planning กล่าว

“ดนตรีดิจิตอลส่วนมากจะสะดวกกว่าฟังดนตรีจริงๆ แต่หนึ่งในสามของผู้บริโภคทั่วเอเชียยังคงดูมิวสิกวีดีโอในโทรทัศน์อยู่เกือบทุกวัน 25% ที่ดูมิวสิกวีดีโอทางทีวีสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์”

ในบางประเทศเช่น อินเดีย และ อินโดนีเซียที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังเป็นปัญหา ทีวียังเป็นสื่อที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคที่จะเข้าถึงงดนตรี 67% ของชาวอินเดีย และ 35% ของชาวอินโดนีเซียที่ยังดูมิวสิกวีดีโอทางโทรทัศน์ทุกวัน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดในภูมิภาค

การรวมกัน
ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคตอนต้องการให้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของพวกเขานั้นเป็นเหมือนศูนย์รวมทางดนตรี (วัน-สต๊อป มิวสิก ชอป)

“การรวมกันเป็นกระแสที่เห็นได้ชัดเจนของอุตสาหกรรมดนตรีในเอเชียเป็นอย่างมาก 57% ของผู้บริโภคทั่วภูมิภาคชี้ให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะใช้โทรศัพท์มือถือฟังเพลงแทน เครื่องเล่น mp3 หรือ iPod” นายแจ๊สเปอร์ โดแนท Executive Director ของ Branded กล่าว

ความสำคัญของโทรศัพท์มือถือสำหรับการใช้ฟังเพลงนั้นยังเห็นได้กับการใช้ดาวน์โหลดเพลงอีกด้วย 27% ของผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเคยดาวน์โหลดและเอาเพลงลงในโทรศัพท์มือถือในเดือนที่ผ่านมา และ 63% เห็นด้วยว่าอุตสาหกรรมดนตรีนั้นควรจะทำงานร่วมกับบริษัทของโทรศัพท์ เพื่อที่จะให้การดาวน์โหลดเพลงง่ายขึ้น

ผู้ชายที่อายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี (3%) นั้นเคยดาวน์โหลดเพลงผ่านมือถือ ผู้บริโภคในประเทศจีน (39%) อินเดีย (33%) และ มาเลเซีย (33%) นั้นเป็นประเทศที่ดาวน์โหลดเพลงมากกว่าประเทศอื่นๆ

นายฮาร์วี่กล่าวว่า ความต้องการให้การมารวมตัวกันของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ มาจากเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย (33%) ไทย (66%) ฟิลิปปินส์ (65%) และ จีน (65%) นั้นเป็นประเทศที่มีความต้องการให้มีการรวมตัวกันมากที่สุด

“ในประเทศที่กำลังมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ที่จำกัดของผู้บริโภคนั้นหมายความว่าทางเลือกนั้นไม่ใช่แค่ระหว่างแบรนด์ แต่เป็นการเลือกว่าจะซื้อสินค้าชิ้นนี้หรืออย่างอื่น”

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค - โอกาสสำหรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
การสำรวจ Music Matters นั้นให้โอกาสที่ดีที่จะทำให้นักการตลาดได้รับรู้เกี่ยวกับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับดนตรีได้ง่ายขึ้น

“ในขณะที่ผู้บริโภคทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีที่หลากหลาย การใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อฟังเพลงและเข้าถึงดนตรี ยังมีช่องว่างระหว่างการที่พวกเขาใช้อินเทอร์เน็ตในการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารดนตรีใหม่ๆ กับการที่พวกเค้าจะไปดูดนตรีแบบแสดงสด”

องค์กรเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านดนตรี หวังที่ใช้ความสัมพันธ์ระว่างบุคคลกับผู้บริโภคเอเชียให้เป็นประโยชน์ โดยการเพิ่มความผูกพัน ความสัมพันธ์ของเนื้อหาดนตรีท้องถิ่นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการช่วยจัดรูปแบบรสนิยมทางดนตรีของผู้บริโภคและพัฒนาความจงรักภักดีต่อแบรนด์มากขึ้น

60% ของผู้บริโภคทั่วภูมิภาคกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยอ่านข่าวเกี่ยวกับดนตรีออนไลน์ ในประเทศที่มีผู้ที่ชอบเรื่องดนตรีเช่นในประเทศ เกาหลี (64%) สิงคโปร์ (57%) และไต้หวัน (46%) ไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทราบข่าวเกี่ยวกับดนตรี มากกว่า 57% ของผู้ให้สัมภาษณ์ทั่วภูมิภาคกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยเข้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเลยในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

“ตลาดทางด้านดนตรีในเอเชียยังมีศักยภาพสูง ด้วยวิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อผูกมัดผู้บริโภคในเอเชียผ่านสื่อที่พวกเค้าชอบมากที่สุด นั่นคืออินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ อุตสาหกรรมดนตรียังช่วยทำให้เป็นรูปเป็นร่าง และทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกและเพิ่มความจงรักภักดีต่อตลาดในปัจจุบัน” นายฮาร์วี่ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...