xs
xsm
sm
md
lg

อุลตร้าแมนดัดแปลงถึงจุดจบ ศาลฯพิพากษาละเมิดสิทธิ์ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รายงานข่าวจากบริษัท โพร-ลิงค์ จำกัด ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ทป.149/2547 ซึ่งบริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสมโพธิ แสงเดือนฉาย เป็นจำเลยที่ 1 บริษัท ซึบูราญ่า ไชโย จำกัด ที่ 2 และบริษัท ไชโย โปรดัคชั่น จำกัด ที่ 3 ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้ลอกเลียน ดัดแปลงผลงานอุลตร้าแมนอันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ แล้วนำไปแสดงหาประโยชน์เรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2544

ผลงานลอกเลียนแบบดังกล่าว ได้แก่ อุลตร้าแมนมิลเลนเนียม ดาร์กอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนอีลิท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ๆ โดยการอนุญาตให้ลูกค้านำผลงานอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ๆ อาทิ อุลตร้าแมนทิก้า อุลตร้าแมนไกญ่า อุลตร้าแมนไดน่าและอุลตร้าแมนคอสมอส ไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอีกด้วย ซึ่งศาลฯ วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้ง 3 เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่น จำกัด และพิพากษาให้จำเลยทั้ง 3 ชำระค่าเสียหายให้กับโจทก์เป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ยื่นฟ้องคดีนี้จนกระทั่งชำระครบจำนวน รวมทั้งรับผิดชอบค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความที่ต้องชดใช้แทนโจทก์เป็นจำนวน 80,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาซึ่งระบุห้ามมิให้จำเลยทั้ง 3 กล่าวอ้างสิทธิใดๆ ในผลงานอุลตร้าแมนต่างๆ นอกเหนือจากภาพยนตร์ 9 เรื่องตามสัญญาพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา รวมทั้งห้ามนำเอาตัวอุลตร้าแมนมิลเลเนียม ดาร์คอุลตร้าแมน อุลตร้าแมนอีลิท ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่จำหน่ายสิทธิอุลตร้าแมนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้บุคคลอื่นนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับกรณีที่ บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่น จำกัด แต่งตั้งให้ บริษัท โพร – ลิงค์ จำกัด เป็นตัวแทนอนุญาตให้ใช้สิทธิอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ๆ นั้น ศาลฯ วินิจฉัยว่าเป็นความชอบธรรมที่สามารถกระทำได้โดยไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของนายสมโพธิ แสงเดือนฉายแต่อย่างใด

อนึ่ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 1799/2549 ที่นายสมโพธิ แสงเดือนฉายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท วรรณา บุ๊ค จำกัดกับพวกรวมทั้ง บจก. โพร-ลิงค์ เป็นจำเลยในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานสัตว์ประหลาด โกโมร่า และแบล็คคิง ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของตนไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งศาลฯ ได้วินิจฉัยว่าผลงานสัตว์ประหลาดทั้ง 2 เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ซึบูราญ่า โปรดัคชั่น จำกัด ดังนั้น จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ดังที่กล่าวอ้าง ศาลฯจึงไม่รับฟ้องและพิพากษายกฟ้องหลังจากที่ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว

นายสัมโพธิ์ เทียนทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพร-ลิงค์ จำกัด กล่าวว่า จากนี้ไปบริษัทฯจะเริ่มเปิดตลาดลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่คดีมีความชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยซื้อลิขสิทธิ์กับรายอื่นมาเปลี่ยนทำสัญญากับบริษัทฯได้ สามารถเจรจาในแง่ธุรกิจได้ รวมทั้งจะพยายามกระจายสินค้าให้ไปสู่ในวงกว้างมากที่สุด ทั้งการเจรจาขายลิขสิทธิ์เมอร์ชันไดซ์และอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...