xs
xsm
sm
md
lg

NACขยายรับรองอีก2สาขา สำนักพัฒนาท่องเที่ยวจ่อคิว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การทำการค้าระหว่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศ ผู้ซื้อมักจะให้ความสำคัญกับเครื่องหมายมาตรฐานหรือใบรับรองคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, ISO 14001, มอก.18001, HACCP เพราะเครื่องหมายเหล่านี้จะทำให้ผู้ซื้อเชื่อมั่นที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นผู้ผลิตสินค้าและบริการหันมาขอการรับรองกันเป็นจำนวนมาก

เมื่อมีผู้ผลิตสินค้าและบริการได้รับการรับรองมากขึ้น ก็มักจะมีคำถามตามมาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลการรับรอง หลายคนตั้งคำถามว่า ใบรับรองที่ได้รับมาจากหน่วยรับรองนั้นน่าเชื่อถือแค่ไหน บุคลากรที่ให้การรับรองมีความสามารถในการตรวจสอบพอที่จะให้การรับรองหรือเปล่า และยังมีคำถามต่อว่าผลการรับรองที่ได้มานั้นต่างชาติยอมรับหรือไม่ เพราะถ้าได้รับการยอมรับแค่ในประเทศ หากไปทำการค้าที่ต่างประเทศ ก็ต้องขอการรับรองซ้ำอีก นอกจากจะเสียเวลาและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนด้วย

ในเรื่องนี้ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มี คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council) หรือ NAC เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองอีกที ซึ่งจะเป็นการยกระดับการทำงานของหน่วยรับรองให้เป็นสากล ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้า

NAC เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาได้เปิดให้การรับรองระบบงานมาแล้ว 5 สาขา ได้แก่ หน่วยรับรอง ISO 9001 หน่วยรับรอง ISO 14001 หน่วยรับรอง มอก.18001 หน่วยรับรอง HACCP และหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020 เพื่อยกระดับการรับรองของไทยให้มีมาตฐานในขอบข่ายที่กว้างขึ้น NAC จึงได้ขยายการรับรองระบบเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ การรับรองระบบงานหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และการรับรองระบบงานหน่วยรับรองบุคลากร ซึ่งจะแถลงข่าวเปิดการรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ การรับรองระบบงานของ NAC จะเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและสากล เพราะ NAC ได้เข้าร่วมลงนามในการยอมรับร่วมกับองค์กรภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน ซึ่งการลงนามนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าการรับรองของ NAC เป็นไปตามเกณฑ์ที่สากลยอมรับ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือรับรองซ้ำ ซึ่งจะช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ผ่าน NAC แล้วก็จะได้รับการยอมรับจากคู่ค้าในต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน บุคคลในสายอาชีพต่างๆ ก็สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบซ้ำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งต่างประเทศจะให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอาชีพที่มีความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจสอบ

ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ทาง NAC จะจัดพิธีเปิดการรับรองใหม่ 2 สาขา โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และจะมีหน่วยรับรองและหน่วยตรวจที่ผ่านการรับรองจาก NAC เข้ารับใบรับรอง จำนวน 9 ราย

ในวันที่ 14 มีนาคมนี้เช่นกัน สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว หรือ สพท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา และมาตรฐานกิจกรรมดูนก ก็มารับคำขอขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นหน่วยรับรองของ สพท. ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

การร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบและรับรองของไทย ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะส่งผลดีให้กับประเทศไทยอย่างมาก
กำลังโหลดความคิดเห็น...