xs
xsm
sm
md
lg

ทีเอ็นเอสควบรวมโซเรนเซน สร้างแกร่งวิจัยธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทีเอ็นเอส กลุ่มบริษัทด้านข้อมูลการตลาดชั้นนำของโลกประกาศการควบรวมกิจการครั้งสำคัญในสหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภค พร้อมจัดตั้ง ทีเอ็นเอส รีเทล แอนด์ ช้อปเปอร์ อินไซท์ แนวปฏิบัติด้านการวิจัยธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภค เพื่อรองรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขี้นเกี่ยวกับการวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาในแต่ละตลาดทั่วโลก

ทีเอ็นเอสได้ควบรวมกิจการกับโซเรนเซนแอสโซซิเอทส์ เจ้าของบริษัท “เดอะ อิน-สโตร์ รีเสิร์ช คอมพานี” ซึ่งเชี่ยวชาญด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึง สิ่งกระตุ้นการจับจ่ายและการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า ณ จุดขาย การควบรวมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทและผลักดันให้ทีเอ็นเอสกลายเป็นบริษัทผู้นำของโลกในด้านการวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ด้วยความเชี่ยวชาญของโซเรนเซนด้านการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ณ สถานที่ซื้อรวมทั้งเทคโนโลยีชั้นนำด้านการวิจัยผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องทำให้ทีเอ็นเอสสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดสมบูรณ์ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเดินทางไปจับจ่ายสินค้าในแต่ละครั้งของผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่ก่อนที่ผู้บริโภคจะย่างก้าวเข้าห้างร้าน, ในขณะที่กำลังเดินดูไปทั่วๆ หรือ ณ จุดขาย และหลังจากที่ได้เลือกซื้อสินค้าแล้ว ความสามารถในการทำวิจัยทั้งเชิงกว้างและลึกนี้เป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครเหมือนในตลาดธุรกิจวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานธุรกิจของทีเอ็นเอสด้านการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของลูกค้านั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเข้าใจสินค้าและแรงจูงใจในการซื้อของผู้บริโภค

ในขณะที่ทีเอ็นเอสเวิลด์พาแนล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างถาวร อันเป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นเมื่อนำความเชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงานธรุกิจของทีเอ็นเอสมาผสานเข้ากับความรู้ความชำนาญของโซเรนเซนด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ณ จุดขาย ประกอบกับเครือข่ายทั่วโลกของทีเอ็นเอส ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทีเอ็นเอส รีเทล แอนด์ ช้อปเปอร์ อินไซท์ ซี่งเป็นแนวปฏิบัติอันจะเอื้อให้ทีเอ็นเอสสามารถนำเสนอการวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอันสลับซับซ้อนของผู้บริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วโลกได้

นายเดวิด เลาเด้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีเอ็นเอสกล่าวว่า “ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตต่างรู้สึกสนใจในการที่จะทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและต้องการกระตุ้นการซื้อที่จุดขาย แต่การวิจัยพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันอาจยังไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากพอ ดังนั้นการควบรวมกิจการของ ทีเอ็นเอสครั้งนี้จึงได้ตอบสนองความต้องการนี้โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริการด้านวิจัยของบริษัทเรื่องพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้า โซเรนเซนได้สร้างเครื่องมือวิจัยอันยอดเยี่ยมสำหรับตลาดอเมริกาและทีเอ็นเอสก็มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ นาย เฮิร์บ โซเรนเซน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซเรนเซน ซึ่งความเชี่ยวชาญของนายโซเรนเซนจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อทีเอ็นเอส”

“ทุกวันนี้ผู้ผลิตมีความเข้าใจมากขึ้นว่าตนสามารถควบคุมการซื้อ ณ จุดขายได้เพียงน้อยนิด และความรู้ความเข้าใจนี้เองที่เป็นสิ่งผลักดันให้ลูกค้าของเราเกิดความต้องการที่จะทราบข้อมูลทั้งทั่วไปและในเชิงลึก ทีเอ็นเอส รีเทล แอนด์ ช้อปเปอร์ อินไซท์ จะช่วยเพิ่มอำนาจให้แก่ทีเอ็นเอสในการศึกษาพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการวิจัยในลักษณะนี้ อีกทั้งยังสามารถเสนอความต่อเนื่องของข้อมูลที่มีมาตรฐานสูงให้แก่ลูกค้าในระดับนานาประเทศ ทีเอ็นเอสจะช่วยให้ลูกค้าได้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนกลยุทธเกี่ยวกับช่องทางการจำหน่ายปลีก, การริเริ่มการตลาด ณ จุดขาย รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของแบรนด์ในสภาพแวดล้อมของการค้าปลีกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างแบรนด์กับผู้ค้าปลีก”

นอกจากนี้ ทีเอ็นเอส รีเทล แอนด์ ช้อปเปอร์ อินไซท์ จะยังเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกอันได้แก่ ผู้บริโภค, ผู้ค้าปลีก และ ผู้ผลิต โดยผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคและจะสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตและมีผลกำไรทั้งสองฝ่าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...